Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Napoved: Podpis Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti-30.6.

Vladna stran je reprezentativne sindikate javnega sektorja povabila k podpisu Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, ki bo v četrtek, dne 30. junija 2016 ob 16. uri, v veliki sejni sobi Vlade RS, Gregorčičeva 27 v Ljubljani (dogodek bo v celoti odprt za javnost).

Vlada RS je včeraj, 28. junija 2016, na dopisni seji sprejela predlog besedila Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za  državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (tarifni del) in za podpis aneksa pooblastila ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ministra za finance dr. Dušana Mramorja in ministra za pravosodje mag. Gorana Klemenčiča.

 

V Stavkovnem sporazumu, sklenjenim med vlado in policijskima sindikatoma, se je vlada  zavezala, da bo najkasneje v roku 15 dni po podpisu sporazuma pripravila in reprezentativnim sindikatom javnega sektorja predložila predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) in Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, zaradi realizacije zavez glede sprememb uvrstitev delovnih mest policistov v plačne razrede.

Kot je zapisano v Stavkovnem sporazumu, mora biti Aneks h KPDU v pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjen najkasneje do 30. 6. 2016.

 

Če do sklenitve aneksa v tem roku ne pride, mora vlada najkasneje do 8. 7. 2016 po nujnem postopku v zakonodajni postopek vložiti predlog spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju tako, da se bodo delovna mesta oziroma nazivi v plačni podskupini C3 uvrščali v plačne razrede z uredbo.