Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015

Zakon o prostovoljstvu določa, da mora ministrstvo, pristojno za javno upravo, na podlagi podatkov, ki ga pripravi pristojna agencija za javnopravne evidence in storitve, pripraviti skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predložiti Vladi Republike Slovenije v seznanitev.

Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, morajo po zakonu enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripraviti poročilo o prostovoljstvu, ki ga predložijo pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve, prek spletnega portala, istočasno z letnim poročilom, ki ga te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil. Ministrstvo je tako na podlagi zbirnih podatkov o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za preteklo leto, ki jih je posredovala organizacija za javnopravne evidence in storitve, pripravilo skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2015.

 

Ob pripravi skupnega letnega poročila o prostovoljstvu za leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je kljub naraščanju vpisa v vpisnik, še vedno premalo vpisanih organizacij, kar posledično pomeni, da ni celostnega pregleda nad opravljanjem organiziranega prostovoljskega dela. Glede na spremembe in dopolnitve zakona, ki so bile sprejete na pobudo prostovoljskih organizacij, se pričakuje zmanjšanje administrativnih bremen ter enostavnejše poročanje, s tem pa tudi večji vpis v vpisnik, ki bo razširjen še z organizacijami s prostovoljskim programom.

 

Migrantski val v letu 2015 bi bil brez pomoči prostovoljcev praktično neobvladljiv. Prednost prostovoljstva je ravno njegov hiter in učinkovit odziv na družbene spremembe. Vendar pa iz skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2015 izhaja, da je velika večina prostovoljcev starejše populacije, zato je nujno potrebno približati prostovoljstvo mladim in otrokom ter ga umestiti v vzgojno-izobraževalne procese.

 

Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki je v pripravi, bo tako v svojih ciljih in ukrepih naslovila tudi področja oziroma problematiko, ki so se izpostavila ob pripravi skupnih letnih poročil o prostovoljstvu.