Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

11. Strateški forum Bled-5. in 6.9.

Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju s Centrom za evropsko prihodnost prireja že enajsti Strateški forum Bled, ki bo letos potekal 5. in 6. septembra pod naslovom Varnost prihodnosti (ang. Safeguarding the Future). Ob osrednjem forumu se bosta tudi tokrat zvrstila Poslovni forum Bled in Strateški forum Bled za mlade, v okviru Skritih dimenzij mednarodnih odnosov pa bo že tradicionalno govora o manj običajnih temah. Strateškega foruma se bo udeležil tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Strateški forum Bled, ki se je že uveljavil kot ena najvidnejših mednarodnih konferenc na visoki ravni v naši regiji, se uspešno razvija v priložnost za poglobljeno strateško razpravo med voditelji in nosilci odločanja iz javnega in zasebnega sektorja o žgoči regionalni in globalni problematiki. Z več kot 500 udeleženci privablja voditelje držav in vlad, ministre, diplomate, gospodarstvenike, akademske kroge, mlade in medije z vsega sveta, ob tem pa ponuja možnosti za dvostranska in večstranska srečanja ter za povezovanje med političnimi in gospodarskimi voditelji.


www.bledstrategicforum.org 

 

V središču glavnega panela voditeljev, ki bo potekal pod pokroviteljstvom predsednika republike, bodo varnostni izzivi, s katerimi se sooča današnji svet. Razprava o različnih tveganjih v povezavi z vodo v svetu bo problematiko pomanjkanja vode, njene onesnaženosti in podnebnih sprememb obravnavala v povezavi z grožnjami miru in sonaravnim razvojem.

 

Geostrateške spremembe, zmanjševanje zaupanja v institucije in solidarnosti med članicami ter krepitev konservativnih in odcepitvenih gibanj, migrantska kriza in teroristični napadi so le nekateri od številnih vprašanj, s katerimi se v zadnjem času ukvarja Evropska unija. Vprašanju prihodnosti in reforme evropskega projekta bo posvečena razprava z naslovom Evropska unija: integracija ali dezintegracija?

 

Dodatno skrb v mednarodni skupnosti povzročajo tudi nihanja in nestabilnost v energetiki. Posebna pozornost bo namenjena tudi uresničevanju pariškega podnebnega sporazuma in uvajanju inovativnih nizkoogljičnih rešitev.

 

Čeprav v razpravah o varnosti prevladujejo teme o varnosti države in sposobnosti obrambe v primeru oboroženega konflikta, prepogosto pozabljamo na posledice za varnost posameznika. Osvetlitev dejavnikov tveganja za varnost posameznika, razvoj in spoštovanje človekovih pravic bo prinesla razprava z naslovom Človekova varnost: ti in jaz štejeva.

 

Teroristična nevarnost, spopadi v Siriji in Ukrajini, migrantska kriza ter hibridne in kibernetske grožnje kažejo na to, da varnosti v evroatlantskem prostoru ni mogoče jemati kot samoumevno. Učinkovito prilagajanje evropskih varnostnih in obrambnih struktur geostrateškim danostim in novim vrstam groženj, ki je ključnega pomena za zagotavljanje dolgoročne stabilnosti in varnosti na stari celini, bo obravnavala razprava v okviru varnostnega panela.
 
Že tradicionalna tema na Strateškem forumu Bled – Zahodni Balkan bo letos v znamenju ocen, kako vsesplošno dogajanje v Evropi vpliva na privlačnost Evropske unije za kandidatke za članstvo in preostale države jugovzhodnega Balkana. Nekateri voditelji držav iz regije so namreč že opozorili, da članstvo v Uniji za države jugovzhodnega Balkana ni več privlačno, kar bi moralo biti pomembno opozorilo Evropski uniji, da je treba približevanje pospešiti, sodelovanje pa poglobiti.

 

Tudi letos bo Strateški forum Bled iskal odgovore na nekoliko manj običajna vprašanja v okviru razprav o skritih dimenzijah mednarodnih odnosov. Na polnočni razpravi o radikalizaciji, ki jo pripravljamo v sodelovanju z nemškim think-tankom Global Diplomacy Lab (GDL), bomo govorili o preventivnem delovanju, pri čemer bodo udeleženci obravnavali razloge za vse večjo radikalizacijo mladih in razpravljali o možnostih za izobraževanje in zaposlovanje v obliki inovativne in aktivne razprave. 

 

Vse večje napetosti že ogrožajo varnost in stabilnost po vsem svetu, novi izzivi in nove grožnje dodatno spodkopavajo zaupanje med generacijami, narodi, državami in družbenimi skupinami. Tema razprave v okviru skritih dimenzij mednarodnih odnosov na temo zaupanja bo zato zaupanje kot ključni dejavnik za zagotavljanje blaginje in varnosti v prihodnosti kljub številnim neizogibnim motnjam.

 

Dodatna razprava v okviru skritih dimenzij mednarodnih odnosov bo obravnavala medsebojno interakcijo, odvisnost in neločljivost razmerja med terorizmom in mediji. Poskušala bo pojasniti pojav senzacionalističnega poročanja o terorizmu in to, kako zagotoviti objektivno poročanje brez promocije terorističnih dejanj in sejanja strahu med splošno javnostjo.

 

Poslovni forum 

 

Poslovni forum, ki je pomemben dogodek za gospodarsko diplomacijo, bo letos namenjen odkrivanju inovativnih priložnosti in bo osredotočen na ključne izzive evropskega ter svetovnega gospodarstva. Organiziramo ga v sodelovanju z Ameriško gospodarsko zbornico – AmCham Slovenija, IEDC – Poslovno šolo Bled in ministrstvom za javno upravo.

 

Digitalna preobrazba, ki za podjetja postaja nujnost, prinaša koristi, a je hkrati velik zalogaj, saj spreminja obstoječo kulturo poslovanja, poslovne modele, filozofijo, ljudi in tehnologijo. V spremenjenem okolju bodo obstala le tista podjetja, ki so se sposobna prilagoditi, spremembe pa jim bodo omogočile, da postanejo inovativni ponudniki visokointegriranih izdelkov, rešitev in storitev.

 

Življenjska okolja, v katerih so se prebivalci odločili, da bodo z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij zvišali kakovost življenja, in s tem posledično vzpostavili boljšo povezljivost in dosegli optimalno rabo energije, materiala, storitev ter finančnih sredstev, bomo obravnavali na razpravi o pametnih mestih in skupnostih.

 

V vse bolj naprednem in povezanem svetu se hkrati z napredkom spreminjajo tudi uveljavljeni načini mobilnosti, kar pomembno vpliva na razvoj avtomobilske industrije. O njeni sposobnosti prilagajanja na spremembe v sodobnem svetu, ob upoštevanju novih okoljskih, socialnih in gospodarskih razmer v sodobnih družbah, bomo tako govorili na razpravi Mobilnost in prihodnost avtomobilske industrije.

 

Turizem je močno odvisen od svetovne varnosti. Ključna mednarodna grožnja leta 2016 je terorizem, pri čemer migrantski tokovi izzive varnosti le še povečujejo. Razprava o varnosti in trajnosti v turizmu bo v sodelovanju s strokovnjaki s področja turizma in trajnostnega razvoja, ob razglasitvi Ljubljane za zeleno prestolnico Evrope leta 2016 ter ob svetovnem dnevu zelenih turističnih destinacij, ki bo letos potekal v Sloveniji, obravnavala mednarodne izzive varnosti in pomen sonaravnega razvoja turizma.


Strateški forum Bled za mlade

 

Med 2. in 5. septembrom bo potekal že 6. strateški forum Bled za mlade, ki bo pod naslovom Generacija globalnih državljanov letos združil uspešne in inovativne mlade voditelje, diplomate, intelektualce, predstavnike nevladnih organizacij in poslovneže z vsega sveta. Mladi bodo razpravljali o treh medsebojno povezanih aktualnih vprašanjih, in sicer o mobilnosti mladih in politični participaciji, medgeneracijskem sodelovanju ter pametnih mestih. Young BSF bo znova ponudil prostor za ustvarjalne razprave in mreženje udeležencev iz Slovenije in tujine, ki jim bo tudi letos zagotovljen dostop do vseh razprav Strateškega foruma Bled.