Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Na Festivalu odprtih podatkov javnega sektorja 2016 o prednostih ponovne uporabe podatkov, preglednih in dostopnih podatkih v praksi

Koprivnikar: »Podatki so kot knjige iz katerih črpamo znanje. Če knjige uredimo po zvrsteh, avtorjih, in drugih kriterijih, imamo pregledno urejeno znanje, ki mu rečemo knjižnice in je dostopno prav vsakemu. Podobno je s podatki, ki jih lahko uredimo v pregledno, uporabno in široko dostopno bazo znanja.«

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je danes, 24. oktobra 2016, v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo pripravilo Festival odprtih podatkov javnega sektorja (FOP).


Poglavitni namen festivala je pospešiti proces odpiranja podatkov in njihove ponovne uporabe. V času digitalizacije in svetovnega spleta je namreč zelo pomembno, v kakšnih formatih se javnosti posredujejo podatki. Najboljše je, če so ti v obliki povezanih odprtih podatkov in kot taki tvorijo sestavni del t. i. semantičnega svetovnega spleta. Pri tem je po eni strani pomembna osveščenost javnih institucij, po drugi strani pa tudi uporaba takšnih odprtih podatkov s strani zasebnega sektorja, gospodarskih subjektov, nevladnih organizacij in medijev. Namen je, da ti subjekti lahko na osnovi odprtih podatkov razvijajo nove analize in obdelave ter tako pridejo do novih produktov ali storitev z dodano vrednostjo.


Udeležence festivala je uvodoma nagovoril državni sekretar na MJU, dr. Nejc Brezovar, ki je predstavil stališče ministra Koprivnikarja in med drugim poudaril: »Za podatke pravijo, da so nafta prihodnosti, sam pa trdim, da so že danes ključ za razvoj novih storitev, uspešnost javne uprave, transparentno delovanje države in temelj za stalno izboljševanje. Podatki so kot knjige iz katerih črpamo znanje. Pa vendar če imamo knjige na velikem kupu, imamo samo velik kup knjig, če pa knjige uredimo po zvrsteh, avtorjih, in drugih kriterijih, pa imamo pregledno urejeno znanje, ki mu rečemo knjižnice in je dostopno prav vsakemu. Podobno je s podatki, ki jih preko OPSI portala, ki nastaja v teh dneh, želimo urediti v pregledno, uporabno in široko dostopno bazo znanja, ki bo izboljšala tako javne storitve, kot tudi pomagala razvijati nove zasebne iniciative v sodobni digitalni družbi. Hitre in dostopne komunikacije, ter pregledni in dostopni podatki so namreč temeljne naloge države, kot podlaga za sodobno informacijsko družbo, ki bo na teh osnovah lahko gradila nove storitve, nova delovna mesta, nova odkritja in stalno izboljševala vse družbene procese. Na tem področju ne želimo samo slediti globalnim trendom in usmeritvam EU, ampak na osnovah, ki jih že imamo in znanju, s katerim razpolagamo, privzeti tudi vidno vlogo sooblikovalca prihodnje sodobne države in družbe, temelječe na podprtih podatkih.«


Letos je bil na festivalu predstavljen novi nacionalni portal odprtih podatkov OPSI, ki bo v zaživel v kratkem, njegov namen pa je na enem spletnem mestu zagotoviti možnost za objavo evidenc in podatkovnih zbirk s strani javnih institucij v odprtih in strojno berljivih formatih. Hkrati pa bo zagotovil tudi enotne metapodatkovne opise teh zbirk, kar bo uporabniku olajšalo iskanje in uporabo.


V prihodnje Ministrstvo za javno upravo med drugim čaka tudi nov izziv vzpostavitve ekosistema odprtih podatkov, v okviru katerega bi različni deležniki spodbujali uporabo odprtih podatkov, izmenjevali informacije ter izkušnje. Tako bi dolgoročno zagotovili, da podatke ponovno uporabijo ter se tako vzpostavi platforma, da se lahko razvijejo inovativne rešitve. "Ni namen le objava podatkov, ampak da ti podatki pripomorejo k večji učinkovitosti poslovanja raznih institucij", je na dogodku izpostavila mag. Mateja Prešeren iz MJU.


Na Festivalu so o strateških usmeritvah in pravnem okviru ponovne uporabe podatkov javnega sektorja spregovorili tudi vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič, Marjan Turk, direktor Direktorata za informacijsko družbo MJU, mag. Mateja Prešeren, vodja Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem (MJU) in. mag. Aleš Veršič, vodja projekta Portala odprtih podatkov (MJU).

Drugi del festivala je bil namenjen predstavitvi dobrih praks s področja ponovne uporabe podatkov, kjer so sodelovali: Vid Doria iz Transparency International Slovenia, ki je spregovoril o vizualizaciji občinskih proračunov za leto 2015; Matija Marolt iz Fakultete za računalništvo in informatiko, ki je predstavil sodelovanje MJU in Fakultete za računalništvo in informatiko; Jure Čuhalev, razvijalec spletnih platform, ki je predstavil stanje dostopa do vmesnikov za izračun poti in kako nam lahko pri tem odprti podatki pomagajo; Simon Mokorel iz FLAPAX -a, ki je spregovoril o odprtih podatkih, kot enem od pospeševalnikov razvoja pametnih skupnosti; mag.Simon Delakorda iz Inštituta za elektronsko participacijo, ki je spregovoril o krepitvi civilnega dialoga na lokalni ravni – Pametni glas občanov; mag.Andrej Souvent iz Elektroinštituta Milan Vidmar, ki je spregovoril o Sinergiji pametnih mest/skupnosti in pametnih omrežij in dr. Matija Cankar, iz Xlab-a, ki je predstavil projekt TIMON in uporabo odprtih podatkov v prometu in pametnih mestih.