Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V javni razpravi osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) in ga z današnjim dnem daje v javno razpravo širši strokovni in drugi zainteresirani javnosti.

Sprememba ZPVPJN je potrebna že iz razloga uskladitve tega zakona z novim Zakonom o javnem naročanju, sprejetem konec leta 2015. Ob zavedanju teh potrebnih sprememb oziroma uskladitev pa je ministrstvo preučilo tudi siceršnji sedanji sistem pravnega varstva v postopkih javnega naročanja in na podlagi ugotovitev pripravilo še nekaj sprememb zakona, ki odpravljajo določene nejasnosti, zlasti pa povečujejo učinkovitost tako javnega naročanja kot tudi samega revizijskega postopka.

 

Osnutek zakona tako, poleg uskladitev, ki so potrebne zaradi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in poleg odprave določenih nedoslednosti sedanje ureditve, z vzpostavitvijo portala eRevizija predlaga uvedbo popolnoma informatiziranega postopka pravnega varstva. Predlog zakona uvaja tudi določene institute, s katerimi želimo zagotoviti enotnost in strokovnost odločanja tudi v prihodnje. Slednje želimo doseči z uzakonitvijo občne seje Državne revizijske komisije in z uvedbo posebnega javnonaročniškega sveta, katerega vloga bo tudi strokovna presoja kandidatov za predsednika in člane Državne revizijske komisije. Osnutek spremembe zakona pregledneje ureja višino takse za posamezne primere, predlaga pa se tudi sprememba sistema vračanja takse, če naročnik že sam ugodi vlagatelju revizije.

 

Osnutek predloga zakona tudi ukinja institut ničnosti pogodbe, ki povzroča pravno nestabilnost in ni učinkovit mehanizem, poleg tega pa je že urejen v obligacijski zakonodaji. Namesto ničnosti se predlaga poseben institut neveljavnosti oziroma razveljavitve pogodbe, pri čemer bo imelo pristojno sodišče tudi več možnosti presoje o nadaljnji usodi te pogodbe.


Na podlagi pripravljenega osnutka predloga zakona si ministrstvo želi tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti, zato bo javna obravnava osnutka zakona potekala do 15. decembra 2016.