Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Potenciali krožnega gospodarstva v Republiki Sloveniji

Vlada RS se bo jutri, v četrtek, 3. novembra 2016, ob 13.30, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 25, sestala na delovnem posvetu na temo: Potenciali krožnega gospodarstva v Republiki Sloveniji. (Ob začetku delovnega posveta je predviden fototermin / na fototermin bodo fotoreporterji in TV snemalci po varnostnem pregledu počakali v 5. nadstropju, zato prosimo, da pridejo v vladne prostore 10 minut pred začetkom posveta).

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je na posvet povabil tudi bivšega evropskega komisarja in sopredsedujočega Mednarodnemu panelu za vire (IRP) pri Združenih narodih dr. Janeza Potočnika. Vladni posvet je uvodni dogodek v mesec krožnega gospodarstva, v sklopu katerega bo vlada v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in civilno družbo organizirala številne dogodke namenjene promociji in spodbujanju razvoja krožnega gospodarstva na nacionalni in lokalni ravni.


(Povezava na okvirni koledar dogodkov v okviru meseca krožnega gospodarstva: www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/mesecKG.pdf )


Po končanem posvetu bosta ob 15.45 dala izjavo predsednik vlade dr. Miro Cerar in dr. Janez Potočnik (malo novinarsko središče na Gregorčičevi 25).

 

Izjavo bo mogoče spremljati tudi v neposrednem prenosu na spletnem mestu:
http://www.vlada.si/medijsko_sredisce/video/neposredni_prenos/Krožno gospodarstvo predstavlja gospodarski model, ki obstoječo razsipnost naravnih virov zamenjuje z odgovornim ravnanjem. Je ključnega pomena za prehod v trajnostno naravnano družbo ter priložnost za nov inovativni zagon. Uveljavitev krožnega gospodarstva je tudi priložnost za rast gospodarstva in za krepitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in blaginjo ljudi.


Vladni delovni posvet namenjen krožnemu gospodarstvu je še en v nizu dogodkov, ki potrjuje zavezanost vlade, da deluje za »Zeleno. Ustvarjalno. Pametno.« Slovenijo. Prehod v krožno gospodarstvo nam omogoča nadaljnje zasledovanje tega cilja, saj spodbuja ponovno uporabo in izkoristek proizvodov, surovin in odpadkov; spodbuja varčevanje energije in zmanjšanje emisije toplogrednih plinov; spodbuja nove tehnologije, ki manj obremenjujejo okolje. Spodbuja pa tudi recikliranje odpadkov, kjer smo že sedaj v evropskem vrhu.

 

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je prepričan, da »vse to vodi v učinkovito, trajnostno naravnano in odgovorno, predvsem pa konkurenčno gospodarstvo. Naša vizija je Slovenija kot »Zelena referenčna država v digitalni Evropi«. To vizijo bomo lahko uresničevali s prehodom v krožno gospodarstvo, ki spodbuja inovativnost, razvoj novih poslovnih modelov in s tem konkretne prihranke stroškov proizvodnje, manjšo odvisnost od uvoza in nova delovna mesta.«

 

Vlada to vizijo pospešeno uresničuje. V začetku oktobra 2016 smo postali člani vodilne mednarodne fundacije za promocijo krožnega gospodarstva Ellen MacArthur in se s tem pridružili skupini najbolj naprednih držav. Že oktobra 2015 pa je bil sprejet Okvirni program za prehod v Zeleno gospodarstvo in ustanovljena Medresorska delovna skupina za koordiniranje aktivnosti programa. Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki ga vodi državni sekretar Tadej Slapnik, pa predstavlja platformo za sodelovanje številnih deležnikov iz področja gospodarstva, stroke, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti.


(Ukrepe vlade povezane s spodbujanjem prehoda v zeleno gospodarstvo lahko spremljate nawww.vlada.si/zeleno)