Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Delavnica o merjenju rezultatov dela javnih uslužbencev

Delavnico o merjenju rezultatov dela javnih uslužbencev je organiziralo Ministrstvo za javno upravo skupaj s Službo za podporo državam pri strukturnih reformah pri Evropski komisiji.

V uvodnem delu je zbrane nagovoril minister za javno upravo Boris Koprivnikar in predstavil aktivnosti in načrte Slovenije na področju upravljanja z zaposlenimi, nato pa so predstavljena priporočila Evropske komisije in najpomembnejši dejavniki uspeha pri izvajanju merjenja rezultatov dela uslužbencev v javnih upravah Švedske, Irske, Portugalske in Nizozemske.

 

Minister Koprivnikar je v uvodnih besedah poudaril, da je zavedanje o tem, da mora javna uprava stalno povečevati učinkovitost svojega delovanja izjemno pomembno, saj je to obenem tudi eden od temeljev razvoja družbe. Kot je dejal, je nekaj pomembnih elementov na tej poti, denimo sodelovanje med gospodarstvom in politiko.

 

"V javni upravi bo treba spremeniti način dela. Pri tem ne gre za vprašanje spreminjanja števila zaposlenih, gre za spremembo v načinu delovanja. Vsi veliko delamo, a premalo naredimo," je še dodal Koprivnikar. Zavzel se je za pot malih postopnih sprememb, ki sledijo jasno zastavljenemu cilju in ne za hitre radikalne reforme. "Sem zagovornik stalnih izboljšav, ki si v malih korakih sledijo v smeri zastavljenega cilja. To vodi v stalno napredovanje in izboljševanje." V tej zvezi je omenil tudi nekaj ovir. Ena od teh je slabo komuniciranje in t.i. silosno razmišljanje, ki ga je čutiti že v odnosu med ministrstvi, druga ovira pa je nenaklonjenost spremembam, ki jo je moč zaznati tudi na nivoju javnega sektorja.

 

Minister je predstavil tudi nekaj pomembnih dosežkov in že dokončanih projektov Ministrstva za javno upravo. Med drugim je na kratko predstavil Strategijo razvoja javne uprave 2015 - 2020, ugotovitve Funkcijske analize, projekt Ciljno vodenje in druge projekte. Pojasnil je tudi načrtovane spremembe na področju nagrajevanja javnih uslužbencev in ob koncu predstavil portal odprtih podatkov OPSI.

 

Predstavniki Švedske, Irske, Portugalske in Nizozemske so udeležencem (generalni sekretarji in vodje ter ostali predstavniki kadrovskih služb ministrstev) na konkretnih primerih iz  uslužbenskega sistema posameznih držav predstavili vsebinske odgovore na naslednja vprašanja:
- Kako konkretno določiti cilje in kriterije za merjenje rezultatov dela za javne uslužbence?
- Kako v praksi poteka spremljanje doseganja ciljev?
- Katere mehanizme uporabiti za nagrajevanje oz. sankcioniranje javnih uslužbencev, ki dosegajo oz. ne dosegajo zadanih ciljev?
- Kako se uspešno soočiti z izzivi v praksi pri ocenjevanju uspešnosti javnih uslužbencev?
- Kakšni so različni modeli finančnega nagrajevanja javnih uslužbencev?

 

Gostje so se v svojih nastopih strinjali, da je pri uveljavljanju sprememb potrebna močna politična podpora. Dotaknili so se tudi področja financ in ob tem poudarili, da je izjemnega pomena velika odgovornost do porabe proračunskega denarja za place zaposlenih v javnem sektorju.

 

Komunikacija tako med zaposlenimi, kakor me zaposlenimi in nadrejenimi je pri določanju ciljev in načinov za doseganje le teh ključnega pomena. Prav iz dobre komunikacije namreč izhaja dejstvo, da zaposleni spremembe vzamejo za svoje, ter da v njih vidijo koristi za spremembe svoje učinkovitosti. Uresničevanje ciljev je potrebno stalno preverjati in uslužbence tudi ustrezno nagraditi. Ob tem pa je, po besedah tujih gostov, zelo pomembna  ustrezna usposobljenost nadrejenih za ocenjevanje in nagrajevanje ter spremljanje zaposlenih pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

 

Pri upravljanju človeških virov so cilji slovenske javne uprave določeni v Strategiji za razvoj javne uprave 2015 – 2020 in so usmerjeni v učinkovito kadrovsko načrtovanje, pregledne kadrovske postopke, prepoznavanje in razvoj kompetenc javnih uslužbencev ter spremljanje njihovega razvoja, v večjo mobilnost zaposlenih, motivacijo zaposlenih z jasno povezanostjo med rezultati dela in nagrajevanjem ter v celovito spremljanje doseganja ključnih ciljev in kazalnikov.