Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

20 let MELLS: Ključ za usklajene spremembe lokalne samouprave je dialog

Ob 20. obletnici ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave (MELLS) je danes v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Fakultete za upravo in Državnega sveta v prostorih fakultete potekal strokovni posvet.

Posvet ob tej okrogli obletnici so z uvodnimi nagovori odprli dekan Fakultete za upravo, dr. Janez Stare, predsednik Državnega sveta mag. Mitja Bervar in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

 

Kot je izpostavil minister, smo v nedavno sprejeti Strategiji razvoja lokalne samouprave med drugim zapisali, da je treba pred ustanovitvijo pokrajin najprej določiti izvorne pristojnosti. Te se namreč na državni in lokalni ravni ne smejo podvajati, ker bi to pomenilo konflikt, neracionalnost in neučinkovitost delovanja države kot celote. Dokler ne določimo teh pristojnosti, bomo težko določili število regij, kako bodo organizirane in kako bodo delovale, je še poudaril. »Ključ za usklajene spremembe lokalne samouprave je dialog. Želim si, da razumemo strategijo lokalne samouprave kot osnovo za nadaljnji razvoj lokalne samouprave in da v dialogu opredelimo zahtevno nalogo, ki je pred nami, da se bomo lahko dogovorili, katere pristojnosti so tiste, ki so regijsko opredeljene in katere pristojnosti mora izvajati država,« je v uvodu povedal minister. Pri tem pa imajo tako država kot lokalne skupnosti z vidika priložnosti za državljane in podjetja nalogo zagotoviti dve osnovni področji: eno je zagotovitev ustrezne infrastrukture, drugo pa je ustvarjanje razvojno vzpodbudnega okolja. Minister je ponovno poudaril, da pri svojem delu skupaj s sodelavci vedno zasleduje načelo, da mora biti država na vseh nivojih predvsem servis državljanom in podjetjem.


Uvodnim nagovorom so sledili referati strokovnjakov s področja lokalne samouprave, ki so skušali ovrednotiti pomen te evropske listine, ki vsebuje univerzalna načela lokalne samouprave, posvet pa se je zaključil z okroglo mizo, na katero so bili vabljeni nekdanji ministri za področje lokalne samouprave.

Oktobra letos je minilo 20 let, odkar je Slovenija ratificirala Evropsko listino lokalne samouprave Sveta Evrope. Del našega pravnega sistema je listina postala 1. marca 1997, ko je začela veljati kot mednarodna pogodba. Evropska listina lokalne samouprave je mednarodna pogodba, ki jo je ratificiralo vseh 47 držav članic Sveta Evrope in je edini mednarodni akt na področju lokalne samouprave, ki zavezuje tolikšno število držav in prebivalcev. V Svetu Evrope je namreč 47 držav članic z 820 milijoni prebivalcev.

Evropska listina lokalne samouprave zavezuje države članice, da je njihov pravni red na področju lokalne samouprave usklajen z njenimi načeli in pravili. Po listini je pravica do lokalne samouprave eno ključnih demokratičnih načel. Države podpisnice se morajo zavzemati, da so pooblastila in odgovornosti lokalnih oblasti določeno z zakoni in ustavo. Tako lokalno samoupravo opredeljuje tudi slovenska ustava v petem poglavju, saj je bila po osamosvojitvi Slovenije Evropska listina lokalne samouprave eden od virov pri pripravi določb o lokalni samoupravi.