Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Smernice za javno naročanje gradenj

Smernice za javno naročanje gradenj smo pripravili v Ministrstvu za javno upravo, v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter mnogimi drugimi deležniki s področja gradbeništva. Na voljo bodo vsem deležnikom kot orodje in zbirka priporočil za lažje delo na področju javnih naročil v gradbeništvu. Smernice bodo strokovni sodelavci Direktorata za javna naročila v prihodnje postopoma predstavili različnim deležnikom, ki bi jim utegnile biti uporaben in dobrodošel priročnik pri delu.

Na današnji novinarski konferenci je uvodoma potek priprave smernic in njihov namen predstavil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, nato pa so svoj vidik predstavili gostje iz Gospodarske zbornice Slovenije mag.Jože Renar, iz Obtno-podjetniške zbornice Slovenije Sabina Rupert, Igor Banič direktor podjetja Pomgrad, ter Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje Ministrstva za javno upravo.

Ob določitvi besedila predloga Zakona o javnem naročanju je Vlada obenem naložila Ministrstvu za javno upravo, da z resornimi ministrstvi do 1. januarja 2017 pripravi smernice za učinkovito javno naročanje na področju gradenj in inženirskih storitev.

Ministrstvo za javno upravo je takoj po sprejemu ZJN-3 v sodelovanju s stroko pristopilo k pripravi omenjenih smernic. Po nekaj mesečnih usklajevanjih in strokovnih razpravah, namenjenih iskanju rešitev za številne dileme glede nekakovostnih storitev, slabih razpisnih dokumentacij ter slabo razpoložljivostjo informacij o dobrih praksah v javnem naročanju je bila najprej sprejeta prva izdaja Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (izdaja 1.0, junij 2016), katerih uporaba bo prispevala h kakovostnejšim pripravam razpisnih dokumentacij, predvsem pa bo imela vpliv na kakovostnejše in dolgoročno vzdržne, učinkovite in gospodarne arhitekturne in inženirske storitve.

Decembra 2016 pa je Ministrstvo za javno upravo izdalo tudi Smernice za javno naročanje gradenj (izdaja 1.0, december 2016), ki so bile pripravljene v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenjem asfalterjev Slovenije, DARS, d. d., DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo.

Slednje temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, vsebujejo pa pravne podlage, ki so pomembne pri javnem naročanju gradenj, napotila za vodenje in načrtovanje gradnje, način izračuna ocenjene vrednosti, prav tako zajemajo primerne načine določanja pogojev za sodelovanje, tako tehničnih, kot tudi kadrovskih in finančnih. Vsebujejo tudi primere ustreznega definiranja referenc za različne objekte. Velik poudarek smernic je zlasti na naboru in opisu meril za izbor ponudnika, ki niso zgolj kakovostne narave, temveč tudi okoljske in socialne. Smernice pojasnijo tudi vidike neobičajnih nizkih ponudb in napotila glede primerne uporabe gradbene pogodbe.

Namen smernic, ki so že tretje v nizu, ki jih je ministrstvo pripravilo v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo, je tako povečati kompetence uslužbencev, ki se ukvarjajo z oddajo javnih naročil na področju gradnje in dvigniti kvaliteto investicij v javnem naročanju.

Smernice za javno naročanje gradenj so na voljo na Portalu NIO, prilagamo pa jih tudi v pripeti datoteki.