Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Koprivnikar: "Odprti podatki so 'nafta' četrte industrijske revolucije."

Ministrstvo za javno upravo zasleduje usmeritev k čim večjem odpiranju podatkov javnega sektorja. Z objavo odprtih podatkov državljanom in podjetjem omogočamo ponovno uporabo slednjih in bolj aktivno vključevanje v argumentirano javno razpravo. Statistični, prostorski podatki ali poslovni izkazi, nam pomagajo, da sprejemamo odločitve bolj utemeljeno ter da gradimo inovativne storitve in pridobimo nova spoznanja o javnih zadevah. Prepričani smo, da je potrebno podatke javnega sektorja dati na voljo v kar največji meri, vedno, kadar zaradi varstva osebnih ali poslovnih interesov to ni sporno, tako za nepridobitni kot pridobitni namen.

Na Ministrstvu za javno upravo je danes, 24. januarja 2017, potekala predstavitev OPSI – državnega portala Odprtih podatkov Slovenije, ki je bil vzpostavljen v decembru 2016 in se dnevno izpopolnjuje z novimi zbirkami podatkov in opisi podatkov, ki so na voljo za različne analize, obdelave, interpretacije, vizualizacije, pripravo koristnih zaključkov, aplikacij… Trenutno na OPSI najdemo preko 318 opisov zbirk podatkov, od tega jih ima preko 160 eno ali več datotek. Podatki so razdeljeni v 14 področij: Energetika, Finance in davki, Gospodarstvo, Izobraževanje. kultura in šport, Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana, Mednarodne zadeve, Okolje in prostor, Pravosodje. pravni sistem in javna varnost, Prebivalstvo in družba, Promet in infrastruktura, Sociala in zaposlovanje, Vlada in javni sektor, Zdravje, Znanost in tehnologija.


Cilje, priložnosti, prednosti in možnosti, ki jih OPSI ponuja, sta predstavila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in vodja projekta mag. Aleš Veršič.

 

Minister Koprivnikar je uvodoma izpostavil: »Če imamo neurejene kupe knjig, ne pomeni, da imamo veliko količino znanja. Če pa knjige uredimo po zvrsteh, avtorjih, in drugih kriterijih, imamo pregledno urejeno znanje, ki mu rečemo knjižnice in je dostopno prav vsakemu. Podobno je s podatki. Podatki so kot knjige. Če jih uredimo v pregledno, uporabno in široko dostopno bazo znanja, z njimi lahko pripravimo analize, zaključke, aplikacije,..«

V času digitalizacije in svetovnega spleta je postalo pomembno, ne le to, da se podatki s katerimi razpolagajo javne institucije posredujejo javnosti temveč tudi v kakšnih formatih se posredujejo. OPSI omogoča, da so ti v strojno-berljivi obliki in v odprtih formatih. Le tako zagotovimo povezanost odprtih podatkov (t.i. linked open data), ki so na voljo vsakomur za neomejeno ponovno uporabo ter kot taki lahko tvorijo sestavni del t. i. semantičnega svetovnega spleta.

Odprti podatki za sveže ideje na novem državnem portalu omogočajo analize različnih vrst podatkov in s tem prinašajo:
- enostavnejši dostop do celih sklopov surovih podatkov javnega sektorja,
- razvoj novih idej in novih digitalnih storitev,
- boljši vpogled v delovanje javnega sektorja in porabo javnega denarja,
- nove rešitve in povečano kvaliteto življenja

- sodelovanje z različnimi deležniki (univerzami, šolami, start-up-i, gospodarstvom, lokalno samoupravo, raziskovalci, nevladnimi organizacijami,...).

 

V skladu zZakonom o dostopu do informacij javnega značaja morajo institucije javnega sektorja stremeti k temu, da objavljajo svoje evidence in podatkovne zbirke na portalu odprtih podatkov javnega sektorja OPSI, ki omogoča:
- objavo podatkov na enem centralnem portalu,
- brezplačno in prosto nadaljnjo uporabo tistih podatkov, ki so objavljeni kot »odprti« podatki,
- izboljšanje kakovosti podatkov na podlagi odzivov uporabnikov (dvosmerno komunikacijo).

 

V skladu z navedenim je bila v preteklem letu spremenjena zakonodaja – novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) ter sprejet podzakonski akt , ki kot priporočilo naslavlja organe, da v čim večji meri objavljajo javne podatke v odprtih in strojno-berljivih formatih (npr .csv, .xml).

 

MJU je izdalo tudi spletni Priročnik o odpiranju podatkov javnega sektorja (junij 2016), že drugo leto zapored pripravilo Festival odprtih podatkov.

 

Državni organi morajo evidence (metapodatki o evidencah), ki so jih prej objavljali v okviru Kataloga informacij javnega značaja, po vzpostavitvi nacionalnega portala objaviti na Portalu OPSI. Vsak organ določi eno ali več oseb, ki bo pridobila uredniške pravice za objavo. V prvi fazi smo o navedenem obvestili državne organe (decembra 2016), v 2017 pa smo se pričeli povezovati tudi z drugimi organi, ki pripravljajo oz. hranijo pomembnejše javne evidence oziroma podatkovne zbirke.

 

Za vnos podatkov na portal OPSI so pripravljena Navodila za vsebinske urednike (dostopno na Portalu OPSI ). Prav tako je pripravljen tudi video, ki prikazuje postopek vnosa podatkov na portal OPSI.

 

Moč je v podatkih. Odprimo jih skupaj!