Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Moč je v podatkih. Odprimo jih skupaj! Ob mednarodnem dnevu odprtih podatkov Portal OPSI pripravil dve video predstavitvi.

Zbrani, urejeni, pregledni odprti podatki imajo neprecenljivo vrednost. Objava odprtih podatkov državljanom in podjetjem omogoča ponovno uporabo slednjih, raziskovanje, lažje in bolj utemeljeno sprejemanje določenih odločitev. Digitalizacija podatkov in nudenje teh preko spleta v odprtih formatih spodbuja inovativnost in razvoj raznovrstnih informacijskih rešitev in pametnih aplikacij, pospešuje digitalno gospodarstvo, omogoča nove ugotovitve in spoznanja javnih zadevah ter izboljšuje učinkovitost dela.

4. marca, obeležujemo Mednarodni dan odprtih podatkov, ki je namenjen promociji odprtih podatkov in spodbujanju njihove ponovne uporabe.

 

Številna združenja, organizacije, skupine že od leta 2010 na ta dan prirejajo posvete, tekmovanja in druge dogodke, katerih namen je promovirati uporabo odprtih podatkov.

 

Na Ministrstvu za javno upravo smo v okviru Mednarodnega dneva odprtih podatkov z namenom ozaveščanja o njihovi ponovni uporabi na portalu OPSI pripravili dve video predstavitvi: prvo o pomenu odprtih podatkov in drugo na temo novo vzpostavljenega nacionalnega portala odprtih podatkov “Portal OPSI”

 

Portal OPSI, ki je bil vzpostavljen decembra 2016, ima dve funkciji. Primarna funkcija je objava in dostop do tistih podatkovnih zbirk, ki so prosto-dostopne, na način “odprtih podatkov”, v strojno-berljivi obliki in pod odprto licenco. Poleg tega pa vsebuje tudi Katalog vseh evidenc in podatkovnih zbirk javnega sektorja (na enem mestu nudi seznam s poenotenimi metapodatki), ki se lahko v procesu odpiranja podatkov javnega sektorja objavijo tudi kot odprti podatki.


V času digitalizacije in svetovnega spleta je postalo pomembno, ne le to, da se podatki s katerimi razpolagajo javne institucije posredujejo javnosti, temveč tudi, v kakšnih formatih se posredujejo. OPSI namreč omogoča, da so ti v strojno-berljivi obliki in v odprtih formatih in so bodisi direktno dosegljive v obliki datoteke na Portalu OPSI (npr. .csv) ali pa preko povezave na spletno stran organa, kjer so podatki že objavljeni v strojno-berljivi obliki. Le tako lahko dolgoročno zagotovimo povezanost odprtih podatkov (t.i. linked open data), ki so na voljo vsakomur za neomejeno ponovno uporabo. Dodatno je pomembno, da se na enem mestu oblikuje celostni pregled evidenc in podatkovnih zbirk, ki se vodijo s strani javnih organov.

 

Portal OPSI se dnevno izpopolnjuje z novimi zbirkami podatkov in metapodatki, ki so na voljo uporabnikom za različne analize, obdelave, interpretacije, vizualizacije, pripravo koristnih aplikacij ipd. Trenutno na OPSI najdemo preko 370 opisov zbirk podatkov; v prvi fazi se vnašajo podatki o podatkovnih zbirkah ministrstev, v drugi fazi bodo sledile občine in v tretji fazi drugi subjekti javnega sektorja.

 

Podatki so na Portalu OPSI razdeljeni v 14 področij: Energetika, Finance in davki, Gospodarstvo, Izobraževanje. kultura in šport, Kmetijstvo. ribištvo. gozdarstvo in prehrana, Mednarodne zadeve, Okolje in prostor, Pravosodje. pravni sistem in javna varnost, Prebivalstvo in družba, Promet in infrastruktura, Sociala in zaposlovanje, Vlada in javni sektor, Zdravje, Znanost in tehnologija.

 

V smeri odpiranja podatkov javnega sektorja je bila v preteklem letu spremenjena zakonodaja – novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E) ter sprejet podzakonski akt , ki naslavlja organe, da v čim večji meri objavljajo javne podatke v odprtih in strojno-berljivih formatih (npr .csv, .xml).
 
Ministrstvo za javno upravo je izdalo tudi spletni Priročnik o odpiranju podatkov javnega sektorja (junij 2016 ) in že drugo leto zapored pripravilo Festival odprtih podatkov, v okviru katerega študenti Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za upravo iz odprtih podatkov pripravljajo vizualizacije in aplikacije, s katerimi preko podatkovne analitike rešujejo aktualne izzive, ki jih odpirajo podatki. Poleg tega je Upravna akademija Ministrstva za javno upravo 22.2. 2017 v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan,  Fakulteto za računalništvo in informatiko, ter glasnikom digitalnih tehnologij, dr. Markom Grobelnikom, pripravila izobraževanje za javne uslužbence na temo podatkovne analitike. Z usposabljanji na temo odprtih podatkov in podatkovne analitike se bo nadaljevalo tudi v letu 2017.

 

Verjamemo, da odpiranje podatkov javnega sektorja predstavlja velik potencial k povečanju transparentnosti delovanja družbe ter pospeševanju digitalnega gospodarstva. Z razvojem različnih storitev in aplikacij, ki bodo med drugim tudi olajšale življenje marsikateremu posamezniku, se bo povečalo tudi zadovoljstvo ljudi, ki bodo uporabljali te storitve in aplikacije. Na temelju portala OPSI želimo vzpostaviti t.i. ekosistem odprtih podatkov. Tako bi dolgoročno zagotovili, da se podatki ponovno uporabljajo za razvoj inovativnih rešitev. Sodelovanje z univerzo in s študenti pomeni prvi korak v pravo smer, v prihodnje želimo tovrstno sodelovanje razširiti še z gospodarskimi družbami, start-up podjetji, raziskovalnimi novinarji, raziskovalci, dijaki itd. Dolgoročno se bo tako vzpostavil ekosistem v katerem se bodo srečevali ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, ki bodo uporabili odprte podatke in nad njimi razvili različne aplikacije, ki bodo ponujale raznovrstne uporabne storitve za državljane.

 

Vabimo vas k ogledu promocijskih videov:

• Zakaj odprti podatki?

• Nacionalni portal odprtih podatkov – Portal OPSI

 

Kontakt ekipe Portala OPSI:
odprti-podatki.mju(at)gov.si