Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Minister Koprivnikar se udeležuje Digitalnega dneva v Rimu

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se 23. marca 2017 v Rimu udeležuje Digitalnega dneva, ki ga ob 60. letnici podpisa Rimske pogodbe organizirata Evropska komisija in Italijanska republika, v sodelovanju z malteškim predsedstvom EU.

Digitalni dan je posvečen razpravi o tem, kako lahko države najbolje izkoristijo digitalne inovacije, hkrati pa ostanejo zveste svojim osnovnim ciljem in izboljšavi življenjskega standarda evropskih državljanov.

 

V okviru Digitalnega dne bodo potekala štiri ločena zasedanja, na katerih bodo udeleženci iskali rešitve, kako se spopasti z izzivi, ki jih digitalizacija in industrijski razvoj predstavljata evropskim državam, in sicer na področjih visoko zmogljivega računalništva, povezane in avtomatske vožnje, vpliva digitalne preobrazbe na delovna mesta in veščine ter digitalizacije evropskega gospodarstva, kjer je namen obiska podpreti vzpostavitev skupne evropske platforme za digitalizacijo industrije. Platforma bo povezala vse nacionalne iniciative, ki so vzpostavljene v okviru držav članic in iniciative, ki delujejo na nivoju EU, z namenom poenotenja strategij digitalizacije ter izmenjave dobrih praks. Poenotenje je nujno potrebno z vidika vzpostavitve enotnih standardov in interoperabilnosti, sicer bi Evropa lahko izgubila svojo konkurenčno prednost.

 

Eno izmed štirih zasedanj se bo nanašalo na področje povezane in avtomatske vožnje. Aprila 2016 so evropski ministri za promet, Evropska komisija in Evropsko združenje avtomobilske industrije (ACEA) sprejeli »Amsterdamsko deklaracijo za učinkovito uvajanje povezane in avtomatske vožnje« v EU. Sprejetje deklaracije je imelo pozitivne odzive tako na strani avtomobilske industrije kot tudi industrije na področju telekomunikacij in nacionalnih organov držav članic. Skupni cilj vseh akterjev na tem področju je usklajeno delovanje za vzpostavitev skladnega evropskega okvira za uvedbo interoperabilne povezane in avtomatske vožnje, ki naj bi bila na voljo do leta 2019.

 

Za spodbuditev izvajanja ukrepov iz deklaracije ter zagotovitev uvedbe avtomatske vožnje do leta 2019 so predstavniki držav članic, Komisije in industrije na februarskem sestanku visokih predstavnikov tudi pripravili Pismo o nameri za testiranje in obsežne predstavite povezane in avtonomne vožnje, ki je za podpis predvideno v okviru Digitalnega dne. V pismu o nameri se izraža podpora testiranju in obsežnim predstavitvam o dostopu podatkov, odgovornosti in digitalnih tehnologij povezane in avtomatske vožnje, podpora razvoju pravnega okvira za izvajanje tekočih preizkusov ter zagotovitev dostopnosti spektra za čezmejno eksperimentiranje in uvajanje povezane in avtomatske vožnje. Pismo o nameri bo na dogodku v imenu Vlade RS podpisal minister Koprivnikar.

 

Minister Koprivnikar se na Digitalnem dnevu udeležuje panela o povezani in avtonomni mobilnosti, kjer bo v imenu Vlade RS podpisal tudi omenjeno pismo o nameri. Projekt je skladen s prizadevanji vzpostavitve omrežja 5G in projektom interneta stvari v okviru pametnih mest in skupnosti, kar naslavlja tudi Strategija pametne specializacije in Strategija razvoja informacijske družbe Digi-talna Slovenija 2020.

 

Kot je dejal Koprivnikar, je "glavni cilj Slovenije postati zelena referenčna država v digitalni Evropi. Prava pot do tega pa je t.i. produktivnostni sendvič, ki pomeni urejene povezave in komunikacije, vmes pa odprte in dostopne podatke. S tega vidika je izjemno pomembno zagotoviti prost pretok podatkov, ki so javno dobro," je poudaril. Dodal je še, da se spremembe na različnih področjih digitalizacije dogajajo zelo hitro in jim moramo slediti, če želimo biti v koraku z razvojem, kar pa je možno s partnerskim sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks in izkušenj. "Zato je ključno, da razumemo pomembnost odprtih podatkov ter sodelovanja na vseh nivojih. Le tako bomo lahko prišli do dobrih skupnih rešitev." 

 

V popoldanskem programu je minister za javno upravo sodeloval v panelu z naslovom »Vpliv digitalne preobrazbe na delovna mest in veščine. Poudaril je, da se je treba spremembam v luči digitalne preobrazbe hitro in ažurno prilagajati  na vseh področjih. S tem problemom se soočajo vse države dandanes. Kot je poudaril, je prilagajanje okolja na hitre spremembe, ki so posledica digitalizacije, prepočasno tudi pri učenju in pridobivanju veščin ter delovnih aktivnostih, zaposlitvah. Kot je dejal, je učenje vsakodnevni tekoči proces, ki se ne konča. »Podatki so dostopni vsakomur in s tem omogočajo vseživljensko učenje in izpopolnjevanje veščin,« je dodal minister.

 
Povedal je še, da verjame v načelo odprtih podatkov, saj so le ti ključni tudi pri oblikovanju celotnega sistema digitalne preobrazbe. V tej zvezi je dejal še, da je Slovenija ravno prave velikosti za hitro prilagajanje spremembam in doseganje konsenza v primerjavi z večjimi državami, prav tako pa je izpostavil, da je vlada naklonjena ciljem sokreiranja novega ekosistema za digitalno prihodnost, ki ga kratko lahko imenujemo produktivnostni sendvič (zgoraj in spodaj komunikacije in povezave, vmes pa odprti in dostopni podatki).


"Sposobnost prilagajanja spremembam je ključna. Stalne izboljšave, inovacije, novi projekti, partnerstva/sodelovanje morajo biti temeljna vodila našega vsakodnevnega dela. Edino tako bomo priče napredku,« je še dodal minister Koprivnikar in dodal, da v Sloveniji uspešno udejanjamo korake na poti omenjenih sprememb. Preko Digitalne koalicije smo že povezali pomembne deležnike: gospodarske subjekte in državo ter civilno družbo z namenom, da bi dosegli najširši možni konsenz glede tega, kako se učinkovito prilagoditi prihajajočim spremembam oziroma digitalni preobrazbi.

 

 

Povezava na Facebook Ministrstva za javno upravo, kjer je objavljen tudi pogovor, ki ga je minister Koprivnikar opravil v Rimu z Robinom Wautersom