Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

PPI2Innovate regionalni informativni dan in delavnica za naročnike

Ministrstvo za javno upravo in Zavod Tehnološka Mreža ICT, ki sodelujeta na transnacionalnem evropskem projektu za področje javnega naročanja inovativnih rešitev PPI2Innovate (program Interreg SREDNJA EVROPA) sta danes, 23. marca 2017 v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani pripravila PPI2Innovate regionalni informativni dan in delavnico za naročnike.

Na dogodku sta projektna partnerja ciljni skupini udeležencev iz javnega sektorja podrobneje predstavila namen in cilje projekta PPI2Innovate. Podjetje Snaga d. d. je predstavilo primer dobre prakse javnega naročila inovativne rešitve, in sicer Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Ljubljana). Projektna partnerja MJU in Zavod TM ICT pa sta izvedla tudi delavnico za naročnike, kjer sta udeležencem predstavila osnutek pripomočka PPI2Innovate, ki bo v prihodnje namenjen pripravi in izvedbi javnega naročila inovativne rešitve. Sodelujoči so tekom delavnice lahko  na izdelan osnutek pripomočka PPI2Innovate podali svoje komentarje ter priporočila za izboljšanje pripomočka, ki bo v nadaljevanju na osnovi priporočil naročnikov v vseh sodelujočih državah in regijah dodelan tako, da bo čim bolj uporaben pri praktičnem izvajanju javnega naročila inovativne rešitve.

 

Pripomoček PPI2Innovate je zbir znanj preteklih izkušenj treh projektnih partnerjev, in sicer Univerze v Torinu iz Italije (projekta HAPPI ter Pro Lite), Občine Lublin iz Poljske (projekt C4B) ter Centra za inovacije DEX IC iz Češke (projekt PP4Broadband). Osnutek pripomočka PPI2Innovate upošteva specifike partnerskih držav in bo v prihodnje predstavljal vodilo pri upravljanju in odločanju v procesu javnega naročanja inovativnih rešitev na področju držav Srednje Evrope. Predstavljen pripomoček bo tudi vodilo, na podlagi katerega bo MJU v okviru projekta PPI2Innovate vodil in izvajal pilotno javno naročilo inovativne rešitve na področju IKT. Pri izvedbi javnega naročila inovativne rešitve bodo pripomoček PP2Innovate v pilotu uporabili tudi drugi projektni partnerji, in sicer Okraj Somogy (Madžarska) za področje IKT, Regija Piemonte (Italija) za področje zdravja in Občina Lublin (Poljska) za področje energije.

 

Na novinarski konferenci po dogodku sta o področju javnega naročanja inovativnih rešitev spregovorila Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo, ter Stanko Šalamon, direktor Zavoda Tehnološka Mreža ICT.

 

Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Ministrstvo za javno upravo
"Na Ministrstvu za javno upravo smo zadovoljni, da lahko v tem projektu sodelujemo z različnimi partnerji, od univerz do državnih organov iz različnih držav. Med drugim smo se namreč intenzivneje začeli ukvarjati s sekundarnimi politikami javnega naročanja, med katere v prvi vrsti spada prav inovativno javno naročanje. Ker inovativnost spodbuja investicije, vpliva na gospodarsko rast in nova delovna mesta ter je pomemben element gospodarskega razvoja države, je nujno, da ta element tudi v javnem naročanju prepoznamo kot pomembnega. Zato si s tem projektom želimo pridobiti nova znanja in se obenem začeti sistematično ukvarjati z inovativnostjo v javnem naročanju. Ker tudi gospodarstvo prehaja k sodobnim oblikam naročanja in inovativnosti je nujno, da temu sledimo tudi v javnem sektorju." 

 

Stanko Šalamon, direktor Zavoda Tehnološka Mreža ICT
"V današnjem času je pomemben del novih IKT rešitev namenjen uporabi v javnem sektorju, zato je pri razvoju teh rešitev pomembno tesno sodelovanje med naročniki in podjetji kot ponudniki novih IKT rešitev. Javno naročanje inovativnih rešitev spodbuja tak način sodelovanja javnega-zasebnega partnerstva, saj omogoča fazno razvijanje novih IKT rešitev ob upoštevanju pravil javnega naročanja, ki so prilagojeni tovrstnemu načinu sodelovanja. To je še posebej pomembno za Slovenijo, kjer se čedalje več slovenskih mest usmerja v uvajanje storitev za t.i. »pametna mesta«.
S projektom PPI2Innovate pa seveda želimo projektni partnerji iz nekaterih držav Srednje Evrope spodbuditi še več uspešnih primerov razvoja novih rešitev v IKT, energetiki ter v zdravstvu, tako da smo v procesu razvoja pripomočka PPI2Innovate, s pomočjo katerega bomo lahko projektni partnerji spodbujali tovrstne načine razvoja inovativnih rešitev. Projektni partnerji bomo vzpostavili tudi Kompetenčne centre PPI2Innovate za področje Srednje Evrope za spodbujanje razvoja PPI v tem delu Evrope ter izvedli konkretne pilotne projekte javnega naročanja inovativnih rešitev na področju PAMETNE IKT, PAMETNEGA zdravja ter PAMETNE energije."

 
Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod Tehnološka Mreža ICT (Zavod TM ICT) sta slovenska projektna partnerja na transnacionalnem projektu Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi (PPI2Innovate), v katerem sodeluje deset projektnih partnerjev ter osem pridruženih strateških partnerjev iz šestih držav (Madžarska, Češka, Poljska, Hrvaška, Italija in Slovenija). Projekt PPI2Innovate sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA v obdobju od 2014-2020.

 

Povpraševanje javnega sektorja po inovativnih rešitvah, ki še niso na voljo ali niso v velikem obsegu na trgu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti. Na evropski ravni je PPI dobro podprt (Horizon 2020 - Obzorje 2020), že nekaj let so na voljo različni pripomočki za usmerjanje in usposabljanje za podporo PPI. V večini srednjeevropskih držav in regijah PPI uporabljajo le v manjši meri, saj obstoječi pripomočki  za spodbujanje PPI niso prilagojeni nacionalnim pravnim okvirom, prav tako na tem področju primanjkuje regionalnih centrov znanja.

 

V novembru 2016 sta projektna partnerja MJU in Zavod TM ICT projekt PPI2Innovate prvič predstavila javnosti. Projekt se neposredno osredotoča na javne naročnike na vseh administrativnih ravneh v Srednji Evropi z namenom, da bi vzpostavil regionalne zmogljivosti PPI, spremenil odnos do PPI, okrepil povezave med ustreznimi deležniki v regijah, vse z namenom, da bi na koncu povečali uporabo PPI v državah Srednje Evrope.

 

Ključni specifični cilji projekta PPI2Innovate, ki jih želimo projektni partnerji doseči v treh letih trajanja projekta (od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2019) so: oblikovati tri skupne  pripomočke PPI2Innovate za področje pametne energije, pametnega zdravja in pametne informacijske-komunikacijske tehnologije (IKT), ki so prilagojeni na nacionalne pravne okvirje. S projektom PPI2Innovate želimo projektni partnerji spodbuditi nastanek in delovanje trajnostne mreže Kompetenčnih centrov PPI v Srednji Evropi ter izvesti štiri pilotne projekte za potrditev oblikovanih PPI2Innovate pripomočkov ter vzpostavitev in okrepitev kapacitet znotraj kompetenčnih centrov s pomočjo procesa učenja s prakso (learning-by-doing process).

  

Poleg MJU in Zavoda TM ICT na projektu PPI2Innoavte sodelujejo še Centralna neprofitna trans podonavska regionalna agencija za inovacije (CTRIA) iz Madžarske, ki je vodilni partner projekta PPI2Innovate, Okraj Somogy (Madžarska), Center za inovacije DEX IC (Češka), Občina Lublin (Poljska), Rzeszow regionalna razvojna agencija (Poljska), Univerza v Torinu (Italija), Regija Piemonte (Italija), Hrvaška agencija za MSP, inovacije in investicije (Hrvaška). Na projektu PPI2Innovate sodeluje tudi osem pridruženih strateških partnerjev, in sicer  Univerza v Mariboru (Slovenija), Univerza Dunaújváros (Madžarska), Tehnološki center ASCR (Češka), Občina Torino- Direktorat za razvoj, EU sredstva, inovacije in pametna mesta (Italija), Univerza Rzeszow- Oddelek za tehnologijo, podjetništvo, management in eko inovacije (Poljska), Glavna pisarna Podkarpackie regije (Poljska), Glavna pisarna Lubelskie regije, Ministrstvo za podjetništvo in obrt (Hrvaška).