Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

V pripravi nabor aktivnosti za nov vladni Program za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2018

Vlada RS bo nadaljevala z ukrepi za krepitev integritete in transparentnosti in v široko zastavljenem dialogu oblikovala nov vladni program. S tem namenom je Ministrstvo za javno upravo, ki vsebinsko koordinira aktivnosti na tem področju, že pričelo usklajevanja, najprej v okviru vseh vladnih resorjev, nato pa tudi z ostalimi deležniki: Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), Transparency International (TI) ter Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Prvo srečanje na ravni ministrstev je potekalo 13. marca 2017, kjer je bilo predstavljeno Končno poročilo Programa ukrepov za preprečevanje korupcije 2015-2016, predvsem pa je bilo srečanje namenjeno razpravi o novih ukrepih in vsebini novega program. Predstavniki ministrstev so se strinjali, da je bil program v preteklih dveh letih uspešen in je pomembno, da ga vlada nadaljuje, pri čemer bi skušali tudi nov program zasnovati predvsem na sistemskih ukrepih za krepitev integritete.


V petek, 24. marca se je minister za javno upravo Boris Koprivnikar na to temo sestal s predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije Borisom Štefanecem in kasneje ta dan še z Goranom Forbicijem iz CNVOS. V nadaljevanju je predvideno še srečanje s predstavniki Transparency International. Na podlagi vseh srečanj in pobud, ki jih bo ministrstvo dobilo, bo do sredine maja letos skupaj z resornimi ministrstvi pripravilo pregled nadaljnjih aktivnosti.
Aktivnosti za preprečevanje korupcije, krepitev integritete so ena od prioritet te vlade, ki je zapisana tudi v Koalicijski pogodbi. Kot je navedeno, so aktivnosti proti korupciji in za krepitev integritete javnega sektorja ključne za zaupanje državljanov v državo. Ukrepi za večjo transparentnost in integriteto pa so eno najpomembnejših orodij za zmanjševanje korupcijskih tveganj.


V dveh letih izvajanja ukrepov vladnega Programa ukrepov za preprečevanje korupcije 2015-2016 je bila uresničena večina ukrepov, kar je razvidno med drugim tudi iz treh vmesnih poročil in končnega poročila vlade. Nekaj najbolj izpostavljenih dosežkov pa je naslednjih:


o na spletu se transparentno objavljajo pogodbe iz javnih naročil,
o objavljeni so podatki o sredstvih za plače v javnem sektorju (Portal plač),
o objavljeni so podatki o oddanih javnih naročilih (aplikacija STATIST),
o na področju javnega naročanja so se pričela skupna javna naročila (v treh letih je število skupnih javnih naročil naraslo od 7 do 40) itd..


Dejstvo je, da so bili zastavljeni ukrepi v veliki meri izpolnjeni, okvir transparentnosti in integritete, ki je bil z njimi zastavljen, ter njihovi pozitivni učinki pa so bili prepoznani tudi širše, v mednarodnem okolju, kar izkazuje tudi postopno napredovanje na indeksu percepcije korupcije mednarodne organizacije Transparency International (Slovenija se pomika navzgor po lestivi - 2014 – 39.mesto, 2015 – 35.mesto, 2016 – 31.mesto). Po drugi strani pa subjektivna ocena državljanov kaže na to, da s stanjem še ne moremo biti zadovoljni.

 

Glede na ukrepe in aktivnosti iz preteklega Programa bo tudi v letu 2017 ukrepanje vezano na nadaljevanje že zastavljenih aktivnosti, predvsem tistih, ki so trajne narave, s poudarkom na intenzivnih usposabljanjih zaposlenih v javnem sektorju. Ministrstvo za javno upravo bo v okviru Upravne akademije pripravilo sklop izobraževanj s področja integritete; na področju javnega naročanja se bo nadaljevalo v smeri elektronskega javnega naročanja (e-dražbe) ter s skupnimi javnimi naročili, predvsem na področju zdravstva, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, sledili pa bodo še drugi ukrepi.

 

Cilj Vlade RS je skupaj, v sodelovanju vseh resorjev in deležnikov, pripraviti celostni vladni program za krepitev transparentnosti za naslednji dve leti 2017-2018, ki bo ambiciozen, hkrati realen, ki bo prinesel konkretne rezultate, to pa je večja stopnja integritete institucij in posameznikov.