Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada odgovorila poslancu Brezniku o digitalizaciji infrastrukture

Vlada RS je na 169. dopisni seji vlade sprejela odgovor na poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi z digitalizacijo infrastrukture.

V zvezi s priporočilom o vzpostavitvi informacijske avtoceste za gospodarstvo pojasnjujemo, da je Vlada RS 10. 3. 2016 sprejela Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (Načrt NGN 2020), ki je strateški načrt Republike Slovenije za gradnjo širokopasovne infrastrukture. Ta bo omogočila visokohitrostni dostop do interneta in vsaj v naslednjih dveh desetletjih ne bo ozko grlo za pretok digitalnih vsebin in storitev. Hkrati je dokument tudi podlaga za usmerjanje finančnih sredstev kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 in drugih javnih sredstev na tem področju.


V Načrtu NGN 2020 je postavljen strateški cilj do leta 2020, ki določa 96 % gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s in 4 % gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 30 Mb/s. Strateški cilj je bil kasneje (1. 12. 2016) dopolnjen, tako da bo do leta 2020 100 % gospodinjstvom zagotovljen širokopasovni dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s.


Pred načrtovanjem investicij v gradnjo širokopasovne infrastrukture z javnimi sredstvi je ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije tekom leta 2016 analiziralo trenutno stanje na tem področju oz. testiralo tržni interes potencialnih investitorjev, pod pogoji, navedenimi v Načrtu NGN 2020. Uporaba javnih sredstev je dovoljena le tam, kjer take infrastrukture ni na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. Pri tem so operaterji elektronskih komunikacij izrazili tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s v naslednjih treh letih za 200.000 gospodinjstev. Preostala gospodinjstva, skupaj jih je 27.000, so bele lise, kjer operaterji elektronskih komunikacij nimajo tržnega interesa za investiranje v naslednjih treh letih. Tem gospodinjstvom bo zagotovljen širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s na podlagi sofinanciranja gradnje širokopasovnih omrežij iz sredstev kohezijske politike.   


Ministrstvo pripravlja javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij na omenjenih belih lisah, kar bo sicer pokrivalo le gospodinjstva in javne zavode. Skladno z Načrtom NGN 2020 pa bomo investitorje obvezali, da bodo financirali tudi dostopovno omrežje do poslovnih subjektov.


Glede na navedeno bodo imela gospodinjstva na celotnem ozemlju države do leta 2020 zagotovljen dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100Mb/s, poleg tega pa tudi javni zavodi in poslovni subjekti na belih lisah. Na preostalih področjih, kjer so operaterji elektronskih komunikacij izrazili tržni interes (sicer le na naslovih gospodinjstev) za gradnjo širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s v naslednjih treh letih pa pričakujemo, da bodo to zagotovili tudi poslovnim subjektom in glede na višjo donosnost, v še krajšem roku.

 

Na področju digitalizacije javne železniške infrastrukture je v Sloveniji na železniškem omrežju trenutno v poskusnem obratovanju sistem digitalnega radijskega sistema (GSM-R je Global System for Mobile Communications – Railway, v nadaljevanju GSM-R). GSM-R sistem je del enega od osnovnih podsistemov, ki sestavljajo železniško infrastrukturo in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija, namenjen pa je opravljanju obveznih javnih gospodarskih služb na javni železniški infrastrukturi, to je vodenju prometa in vzdrževanju infrastrukture. GSM-R sistem bo omogočal neposredno komunikacijsko povezavo med vlakom in centrom za vodenje prometa. Ob tem bo omogočena neposredna komunikacija vseh izvršilnih železniških delavcev tako z dispečerskimi centri kot tudi s celotnim sistemom znotraj Slovenskih železnic, d.o.o. .