Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Priporočila Evropske komisije v luči smernic na področju ekonomske politike

Evropska komisija je v ponedeljek, 22. maja 2017, predstavila priporočila za posamezne države članice EU za leto 2017, v katerih so opredeljene smernice za ekonomske politike posameznih držav članic za naslednjih 12 do 18 mesecev, med njimi tudi priporočila za Slovenijo.

Evropska Komisija v svojem priporočilu obravnava implementacijo Strategije razvoja javne uprave 2020 v Sloveniji, kjer ugotavlja opazen napredek. Tako v priporočilih za Slovenijo 2017 ni več priporočila o potrebni modernizaciji javne uprave, izpostavlja pa, da je potrebno izkoristiti potencial skupnega javnega naročila na področju zdravstva, zmanjšanje administrativnih bremen za podjetja, kjer so izpostavljana področja kot so prostorsko načrtovanje in na gradbena dovoljena.


Komisija Sloveniji priporoča, da v letih 2017 in 2018 ukrepa tako, da:


1. Izvaja svojo fiskalno politiko v skladu z zahtevami preventivnega dela Pakta za stabilnost in rast, kar pomeni znaten fiskalni napor za leto 2018. Pri sprejemanju ukrepov politike upošteva doseganje fiskalne naravnanosti, ki prispeva k okrepitvi trenutnega okrevanja in zagotavljanju vzdržnosti javnih financ Slovenije. Sprejme in izvede predlagano reformo zdravstvenega sistema ter sprejme načrtovano reformo dolgotrajne oskrbe, s katero bo povečala stroškovno učinkovitost, dostopnost in kakovost oskrbe. V celoti izkoristi potencial centraliziranega javnega naročanja v zdravstvenem sektorju. Sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti in ustreznosti pokojninskega sistema.
 
2. Okrepi prizadevanja za povečanje zaposljivosti nizko usposobljenih in starejših delavcev, zlasti s ciljnimi ukrepi na področju vseživljenjskega učenja in aktivacijskimi ukrepi.
 
3. Izboljša pogoje financiranja, vključno s spodbujanjem trajnega reševanja slabih posojil in dostopom do alternativnih virov financiranja. Zagotovi polno izvajanje strategije Družbe za upravljanje terjatev bank. Zmanjša upravno breme za podjetja, ki izvira iz predpisov o prostorskem načrtovanju in gradbenih dovoljenjih, in zagotovi dobro upravljanje podjetij v državni lasti.

 

O priporočilih Evropske komisije za članice EU:

 

Priporočila, ki jih je pripravila Evropska komisija so pripravljena na podlagi ocene izvajanja strukturnih reform in sicer ta ocenjuje, da je gospodarstvo v EU in evrskem območju odporno. Stopnji rasti v EU in evrskem območju sta bili v letu 2016 blizu 2 %.

 

Komisija ugotavlja, da se javne finance v EU izboljšujejo, da je zaposlenost s skoraj 233 milijoni zaposlenih rekordno visoka ter da je brezposelnost najnižja od leta 2009. V nekaterih državah članicah naložbe celo presegajo raven pred krizo. Kljub temu počasna rast produktivnosti in zapuščine krize, vključno z razlikami med državami in znotraj njih, še naprej negativno vplivajo na gospodarstvo, tako kot negotovost, ki je predvsem posledica zunanjih dejavnikov.

 

Za okrepitev pozitivnih trendov in konvergence v državah in EU je ključnega pomena, da postane rast bolj vključujoča, stabilna in trajnostna, tudi s povečanjem konkurenčnosti in inovativnosti. To je cilj priporočil v okviru evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politik. Omenjeni pristop vključuje tudi večji poudarek na socialnih prioritetah in izzivih v državah članicah.

 

Države članice so sčasoma v povprečju pri izvajanju priporočil za posamezne države dosegle določen napredek pri dveh od treh članicah, kar potrjuje, da se v vsej EU izvajajo pomembne reforme. Jasnejšo sliko o napredku zagotavlja pogled z večletne perspektive ne le enoletne, saj je za pripravo in izvedbo pomembnih reform potreben čas.

 

Pri veliki večini reform, tako Evropska komisija, je bil dosežen napredek, vendar se hitrost in intenzivnost izvajanja reform po državah članicah razlikujeta, odvisno tudi od njihove zapletenosti in pomembnosti. Napredek pri reformah je bil največji na področjih politike, ki se nanašajo na „fiskalno politiko in fiskalno upravljanje“ ter na „finančne storitve“, ki so bila v zadnjih letih najbolj pereča. Tako so države članice od sprejetja lanskega svežnja priporočil dosegle največji napredek na področjih fiskalne politike in fiskalnega upravljanja ter na področju aktivnih politik trga dela. Sprejeti so bili ukrepi na področju davčne politike (kot so zmanjšanje davčne obremenitve dela), trga dela in socialnih politik (predvsem pri socialni vključenosti in otroškem varstvu) ter finančnih storitev.

 

Področja, na katerih je bil napredek najmanjši, vključujejo konkurenčnost storitev in poslovno okolje. Celostna slika kaže, da si države članice še naprej prizadevajo za izvajanje reform, vendar je za večino področij politike iz priporočil za posamezne države v letu 2016 stopnja napredka med „omejenim“ in „določenim“.


Komisija Svet poziva, naj potrdi predlagani pristop ter sprejme priporočila za posamezne države članice, države članice pa poziva, naj jih v celoti in pravočasno izvedejo.

 

O priporočilih za posamezne države članice naj bi v prihodnje razpravljali tudi ministri EU, nato pa jih bodo potrdili voditelji držav ali vlad EU. Pa potrditvi priporočil so na vrsti države članice, da ta priporočila izvedejo, in sicer tako, da jih upoštevajo v svojih ekonomskih in proračunskih politikah v letih 2017 in 2018.

 

Poročilo Evropske komisije za Slovenijo 2017