Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrstvo za javno upravo s serijo usposabljanj za javne uslužbence na temo integritete

V sodelovanju Ministrstva za javno upravo in organizacije Transparency International Slovenia se je pričelo s prvim sklopom usposabljanj za javne uslužbence s področja integritete.

Gre za usposabljanja, ki so kot ukrep določena v novem Programu Vlade RS za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2019, ki ga je Vlada RS sprejela 8.6.2017 v okviru katerega je Ministrstvo za javno upravo nosilec tovrstnih ukrepov, povezanih z usposabljanji v javni upravi in širšem javnem sektorju. Tovrstna usposabljanja pa so predvidena tudi v Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020.

 

Novi Program Vlade 2017-2019 poudarja ukrepe za izboljšanje integritete institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju ter večanje stopnje transparentnosti delovanja v javnem sektorju. Cilj je vzpostaviti sistem, v katerem organi redno izboljšujejo skladnost svojega delovanja, krepijo integriteto posameznikov in s tem organa ter delujejo transparentno in odprto, s tem pa zagotavljajo državljanom in podjetjem bolj kakovostne storitve.

 

Program Vlade za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2019 (besedilo programa)
 
Prvi sklop usposabljanj je namenjen javnim uslužbencem, ki delajo na področju postopkov javnega naročanja; in sicer se izobraževanje osredotoča na korupcijska tveganja in načine, kako jih omejevati.

 

V tem okviru so usposabljanja, ki že potekajo v juniju posebej namenjena javnim uslužbencem s področja javnih naročil v javnih zavodih v zdravstvu (zdravstveni domovi, bolnice, inštituti…). Skupaj bo teh usposabljanj v pomladanskih terminih 5, nato pa znova v jeseni, ko bodo potekala za zaposlene v občinah..

 

Delavnice so financirane z evropskimi sredstvi in jih bomo eno leto izvajali v sodelovanju z nevladno organizacijo Transparency International Slovenia v smislu pilotnega projekta, katerega izkušnje bodo uporabljene za oblikovanje vsebin in načinov njihovih izvedb, ki jih zaposleni v javnem sektorju najbolj potrebujejo pri svojem delu in s katerimi bomo dosegli v strategiji zastavljene cilje.