Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Elektronsko poslovanje pri čezmejnih transakcijah - eIDAS uredba

Dne 1.7.2017 se je zaključilo prehodno obdobje za izvajanje Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (v nadaljevanju: Uredba eIDAS). Od tega datuma je v veljavi poenotenje evropskega okolja za izvajanje ključnih aktivnosti elektronskega poslovanja predvsem pri čezmejnih transakcijah. Slednje vključuje elektronsko podpisovanje, elektronsko žigosanje, elektronsko časovno žigosanje, avtentikacijo spletišč, elektronsko priporočeno dostavo, hrambo elektronskih podpisov in žigov ter ustrezne aktivnosti verifikacije in validacije povezane z omenjenimi aktivnostmi.

Uredba eIDAS omogoča transparentno izvajanje in uporabo vseh storitev povezanih z omenjenimi aktivnostmi tako fizičnim kot tudi pravnim osebam na način, ki povečuje možnosti za vzpostavitev resnično transparentnega enotnega digitalnega trga, s čimer želi EU pospešiti uporabo elektronskega načina poslovanja in povečati ustrezno zaupanje javnosti v tovrstno poslovanje.

 

Ključne aktivnosti so vključevale pripravo sistema akreditacije nacionalnih organov za ugotavljanje skladnosti ter pripravo sistema certificiranja ponudnikov storitev zaupanja za izvajanje storitev zaupanja skladno z zahtevami Uredbe eIDAS. Vzporedno z vzpostavitvijo samega sistema akreditacije in certifikacije pa je bilo potrebno tudi dejansko izvesti akreditacijo in certifikacijo vseh zainteresiranih deležnikov ter v nacionalni zanesljivi seznam vpisati vse z Uredbo eIDAS skladne, ponudnike kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificirane storitve zaupanja, ki jih ti ponudniki zagotavljajo. Slednje je bil zadnji pogoj s katerim so ponudniki dobili pravno podlago za začetek izvajanja storitev zaupanja skladno z zahtevami Uredbe eIDAS.

 

Slovenska akreditacija je uspešno postavila shemo akreditiranja in po tej shemi uspešno akreditirala dva ponudnika certificiranja (organa za ugotavljanje skladnosti). To sta SIQ Ljubljana in Bureau Veritas, ki sta tako akreditirana za certificiranje ponudnikov storitev zaupanja. Hkrati so vsi dosedanji izdajatelji kvalificiranih digitalnih potrdil uspešno prestali zahtevne preglede in certifikacijo svojih storitev zaupanja. Tako smo dobili že prvega novega ponudnika kvalificirane storitve zaupanja kvalificirane elektronske priporočene dostave podjetje EIUS d.o.o.. V tem trenutku imamo tako v zanesljivem seznamu naslednje kvalificirane ponudnike NLB d.d., HALCOM d.d., Pošto Pošta Slovenije d.o.o., Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za obrambo in EIUS d.o.o..

 

Ministrstvo za javno upravo se je ves čas trudilo ustrezno usklajevati vse akterje in v sodelovanju z njimi reševati vsa odprta vprašanja in nejasnosti s čimer je bilo omogočeno nemoteno delovanje vseh storitev tudi po koncu prehodnega obdobja. Izredno pomembno je bilo zaključiti vse aktivnosti v danem roku, saj bi lahko kakršnakoli zamuda povzročila probleme pri izdajanju in uporabi obstoječih in novih elektronskih potrdil končnih uporabnikov na katerih temelji celotno elektronsko poslovanje v Republiki Sloveniji.

 

Čestitamo lahko vsem posameznikom in organizacijam, ki so kakorkoli pomagali pri pripravi in izvedbi vseh zahtevanih aktivnosti.