Skoči na vsebino

NOVICA

Predlog Zakona o informacijski varnosti - v javni obravnavi

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pripravilo osnutek predloga Zakona o informacijski varnosti (ZIV), ki je od 8. septembra 2017 naprej v javni obravnavi.

Z ZIV se sistemsko ureja področje informacijske varnosti v Republiki Sloveniji ter se hkrati v nacionalni pravni red prenaša Direktiva 2016/1148/ES Evropskega parlamenta in Sveta sprejeta 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (Direktiva NIS).

 

Informacija o javni obravnavi Zakona za informacijsko varnost (ZIV), kakor tudi osnutek predloga ZIV je dostopna na:

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_druzba/javne_objave_predlogi/ se

 

Zainteresirano javnost pozivamo, naj svoje morebitne pripombe in predloge na ta zakonski osnutek poda v roku 30 dni od te objave in sicer do 9. 10. 2017.