Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela novelo Zakona o lokalnih volitvah in izdala Uredbo o zelenem javnem naročanju

Vlada je na današnji 148. redni seji med drugim izdala spremenjeno Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki prinaša fleksibilnejše zeleno javno naročanje, na seznam predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, pa dodaja nekaj novih. Določila pa je tudi besedilo novele Zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim določa stalen termin rednih lokalnih volitev.

 

Novela Zakona o lokalnih volitvah

Vlada je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku.

Z novelo se poenostavlja izvedba lokalnih volitev, določa stalen termin rednih lokalnih volitev ter zmanjšuje število volilnih organov. Novela podrobneje ureja volilno pravico tujcev v ožje dele lokalnih skupnosti (odpravlja se razlikovanje v primerjavi z občinskim svetom), odpravlja se v praksi neizkoriščeno zakonsko možnost izvedbe volitev v svete ožjih delov lokalnih skupnosti na dve leti.

Določba, s katero se določa točen dan glasovanja, temelji na načelu pravne varnosti in pravne predvidljivosti. Redne lokalne volitve se vedno opravijo hkrati za vse občine na isti datum, v primeru nadomestnih in predčasnih volitev mandat izvoljenih traja vedno le do izteka mandata, ki je pričel teči s potrditvijo mandatov po rednih lokalnih volitvah. Predsednik državnega zbora, ki sicer razpisuje redne lokalne volitve, bo tudi zdaj z odlokom določil točen datum glasovanja in datum začetka volilnih opravil, vendar bo pri tem omejen z zakonom, saj bo za datum glasovanja določil drugo nedeljo v novembru. Temu je prilagojena tudi druga sprememba, da se drugi krog volitev za župana vedno opravi 14 dni po prvem krogu. Do zdaj je namreč drugi krog rednih volitev najpozneje v 21 dneh razpisala Državna volilna komisija.

Novela ukinja volilne komisije volilnih enot in volilne komisije ožjih delov občin. Zaradi uvedbe informacijske podpore, ki jo državni organi zagotavljajo ob vsakih rednih lokalnih volitvah že od leta 2006, se volilne komisije volilnih enot in ožjih delov niso uveljavile v praksi. V redkih občinah, kjer vztrajajo pri njih, pa podražijo volilni postopek in prispevajo k povečevanju napak v volilnem postopku ali pri ugotavljanju volilnih izidov.

Spreminja se tudi ureditev, ki velja za določanje nadomestil za volilne odbore tako, da se zanje uporabljajo predpisi, ki urejajo višino nadomestil za volilne odbore za volitve in referendume na državni ravni. S tem bo višina nadomestil za vse volilne odbore enaka in urejena z enim, ne pa z dvema hierarhično povsem različnima predpisoma.

 

 

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o zelenem javnem naročanju

Vlada je na današnji redni seji sprejela spremenjeno Uredbo o zelenem javnem naročanju (ZeJN), ki prinaša fleksibilnejše zeleno javno naročanje, na seznam predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno, pa dodaja nekaj novih.

Vlada je ob tem sprejela tudi sklep, naj ministrstva in organi v sestavi glede na svoje pristojnosti Ministrstvu za javno upravo sporočijo podatke o kontaktnih točkah, ki bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, Ministrstvo za javno upravo pa nato seznam kontaktnih točk objavi na svoji spletni strani. Vlada poleg tega Ministrstvu za javno upravo nalaga, da organizira izobraževanja za uspešno in učinkovito izvajanje Uredbe, obenem pa Ministrstvu za okolje in prostor in drugim ministrstvom, njihovim organom v sestavi ter vladnim službam nalaga, da glede na svoje področje dela sodelujejo pri vsebinski izvedbi izobraževanj.

Bistvena sprememba nove uredbe je, da ta - namesto dosedanjih izrecnih zahtev - določa cilje, ki jih bodo za posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki (npr. 10 % živil mora biti ekoloških, 50 % elektrike iz obnovljivih virov, 100 % računalnikov energetsko najbolj učinkovitih). Poleg tega pa bodo naročnikom na voljo priporočila, ki bodo sledila tem ciljem. Na takšen način dopuščamo naročnikom, da v postopku oddaje naročila same poiščejo najboljša sredstva za dosega cilja, bolj vešči naročniki bodo pri tem prosti, tisti malo manj pa bodo lahko neposredno uporabljali priporočila. S tem pa je sistem tudi bolj fleksibilen in ga bo mogoče hitreje in učinkoviteje posodabljati, saj so še posebej na tem področju javnega naročanja spremembe stalnica.

Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno za več predmetov naročanja, med drugim tudi za tekstilne izdelke, projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest, grelnike vode oziroma prostorov ter hranilnike tople vode, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, vrtnarske storitve, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje ter tovorna in delovna vozila za zbiranje odpadkov.

Zeleno javno naročanje električne energije, živil in gostinskih storitev, pisarniškega papirja in higienskih papirnatih izdelkov, elektronske pisarniške opreme, televizorjev, gospodinjskih aparatov, ki se uporabljajo v neprofesionalne namene (hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave), projektiranja oziroma izvedbe gradnje stavb, pohištva, čistil, storitev čiščenja in pranja perila, cestnih vozil, pnevmatik in električnih sijalk ter svetilk pa je obvezno že zdaj.

Ob tem se je vlada seznanila tudi s Smernicami za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev ter Smernicami za javno naročanje gradenj. Ministrstvo za javno upravo bo pripravilo smernice tudi za področje zelenega javnega naročanja.

Nova ureditev ZeJN je oblikovana ob upoštevanju napredka in praks v Sloveniji. Iz statističnih podatkov izhaja, da je bilo v letu 2015 glede na število 16 % javnih naročil zelenih, v letu 2016 pa je že več kot 30 % postopkov javnih naročil takšnih, ki upošteva okoljske kriterije.