Skoči na vsebino

NOVICA

Na Bledu poteka 61. EOQ - mednarodni kongres kakovosti

61. EOQ kongres se bo danes in jutri, 11. do 12. oktobra 2017, odvijal na Bledu z naslovom »Uspešnost v digitalni dobi – kakovost kot ključni dejavnik«. Na dogodku bo sodelovalo več kot 120 tujih in domačih strokovnjakov iz več kot 35 držav iz zasebnega in javnega sektorja. Dan pred uradnim začetkom kongresa so podelili tudi nagrado EOQ za kakovost - za uspešno prenovo portala eUprava jo je prejela uslužbenka MJU mag. Tatjana Mizori Zupan.

EOQ kongres je najpomembnejši dogodek na področju kakovosti v Evropi, ki ga že od 1956 organizirajo nacionalna združenja za kakovost, članice EOQ. Na letošnjem dogodku sodeluje več kot 120 tujih in domačih strokovnjakov iz več kot 35 držav iz zasebnega in javnega sektorja, ki so se na svojem področju izkazali in so pripravljeni te izkušnje predstaviti udeležencem, saj je namen kongresa predstavitev dobrih praks na področju kakovosti, delo v sekcijah pa tudi izmenjava znanja in praktičnih izkušenj ter osvetlitev aktualnih vprašanj. Letošnji kongres poteka v soorganizaciji med EOQ, Slovenskim združenjem za kakovost (SZKO) in Ministrstvom za javno upravo (MJU).

 

Podrobnejše informacije o kongresu.

 

 

Predkongresni večer

 

Zaradi velikega zanimanja udeležencev za sodelovanje v sklopu kongresa, smo dogodek razširili na dodaten predkongresni dan in pripravili štiri vzporedne delavnice. Posebna delavnica je bila namenjena kakovosti v javni upravi, ki jo je vsebinsko pripravilo naše ministrstvo. Vsebina delavnice se je nanašala na  rezultate delovanja MJU na področju kakovosti, vezano na cilje Strategije razvoja javne uprave 2015-2020, predvsem rezultate uvajanja modela CAF (Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju) v organe javne uprave v letu 2017 in pravkar zaključenega 1. pilotnega projekta CAF EPI (zunanja povratna informacija) s svečano podelitvijo diplom za sodelovanje. Predstavljeni so bili tudi primeri, vezani na participacijo zaposlenih in javnosti za izboljšanje delovanja organizacije. 

 

Ministrstvo za javno upravo na konferenci sodeluje tudi z dvema vidnejšima prispevkoma: »Challenges and Perspectives of Big Data Pilot Project in Ministry of Public Administration«, ki ga je danes predstavila dr. Karmen Kern Pipan v soavtorstvu z mag. Jurijem Bertokom in mag. Igorjem Kotnikom ter »Partnership Change Programme«, ki ga bo jutri predstavila Nina Langerholc Čebokli.

 

Na predvečer kongresa je potekala tudi podelitev nagrade EOQ za dosežke v javnem sektorju v letu 2017, ki jo združenje podeljuje posamezniku, ki je naredil pomemben prispevek k izboljšanju kakovosti v javnem sektorju - Georges Borel Awards. Nagrado je prejela uslužbenka Ministrstva za javno upravo mag. Tatjana Mizori Zupan, ki je vodila projekt prenove portala eUprava, ki je pomembno prispevala h kakovosti odnosa med državo in državljani. Kot je zapisano v obrazložitvi, je bil namen prenove, da portal postane glavna kontaktna točka za državljane, ko morajo poslovati z državo, pri tem pa portal skrbi tudi za enako dostopnost tudi za tiste, ki niso vešči poslovanja preko interneta, gluhe, naglušne, slepe in slabovidne, starejše in tudi mlade, ki se bolj kot računalnikov poslužujejo uporabe pametnih telefonov. Kot so poudarili v obrazložitvi, je bila nagrajenka mag. Tatjana Mizori Zupan ključna oseba pri tem projektu, ker vedno stremi k novim izboljšavam, ki bi še izboljšale kakovost storitev za državljane. Čestitamo!

 

Večerni sprejem

 

Na večernem sprejemu je zbrane nagovorila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo mag. Tanja Bogataj. Poudarila je, da je vizija Ministrstva za javno upravo stvariti učinkovite, dostopne in zaupanja vredne storitve javne uprave. Poslanstvo javne uprave je »servisirati« tako gospodarstvo kot državljane, sodelovanje s ključnimi deležniki pa predpogoj dobrega servisa, če gradimo svoje delovanje na zaupanju in uporabnosti naših storitev. Ministrstvo za javno upravo se za  navedene cilje ne zavzema smo na deklarativni ravni, je poudarila državna sekretarka, ampak sisteme uvajanja kakovosti v delovanje organizacije, kot jih pričakujemo od drugih organov v javni upravi, najprej izvedemo v lastni hiši. Lani smo prvi med ministrstvi izvedli samooceno po modelu CAF in oblikovali akcijski načrt izboljšav, katerega implementacija se počasi zaključuje. Načrtujemo nov ciklus, saj ocenjujemo, da nam je prvi prinesel številne pozitivne izkušnje in pripomogel ne le k večji kakovosti delovanja ministrstva, pač pa tudi k večji notranji koheziji sicer precej velikega kolektiva. "Veseli smo tudi priložnosti za izmenjavo medsebojnih izkušenj in dobrih praks, ki bodo ustvarile prostor za nove ideje in pristope k izboljšanju delovanja javne uprave. V ospredju uspešne organizacije so vedno ljudje, tudi ko upravljajo z moderno tehnologijo so nepogrešljivi pri iskanju in kreiranju rešitev za zapletene probleme," je še izpostavila Bogatajeva.