Skoči na vsebino

NOVICA

Argentina: minister Koprivnikar se je udeležil razprave ob 25. obletnici Razvojnega sektorja ITU

Ob 25. obletnici Razvojnega sektorja Mednarodne unije za telekomunikacije (ITU) so udeleženci razpravljali o vlogi tehnologije pri uresničevanju razvojnih ciljev 2030, razvoju digitalnega gospodarstva in vlogi ITU pri pospeševanju digitalizacije na globalni ravni. Minister Koprivnikar je imel ob tej priložnosti na dogodku poseben nagovor na temo digitalne ekonomije.

Kot je minister poudaril v nastopu, je med tehnologijami prihodnosti, kot so 5G omrežja, internet stvari, velepodatki, blockchain... posebej pomembna kognitivnost, saj bo podpirala boljše odločanje, bolj učinkovito delovanje in večjo produktivnost. IKT tehnologija bo imela v prihodnosti človeški obraz, saj jo gradimo po svoji meri za lastne potrebe.


Digitalizirali smo procese, naredili mobilne storitve, sedaj je čas za sprejemanje pametnih odločitev na podlagi digitalnih rešitev, je poudaril minister in dodal, da bomo morali sinhronizirati platforme in procese tudi z ostalimi državami na globalni ravni, saj bomo le tako imeli rešitve, ki jih bomo vsi uporabljali, podobno kot se trudimo vzpostaviti enotni digitalni trg v Evropski uniji. ITU nam je pri tem lahko v veliko pomoč in želimo, da je v prihodnje še bolj sodelovalna in koristna organizacija za svoje člane in pomemben dejavnik globalnega trajnostnega razvoja, je zaključil minister Koprivnikar.


Generalni sekretar Mednarodne unije za telekomunikacije Houlin Zhao pa je v svojem nastopu izpostavil prav Slovenijo in njene dosežke ter posebej njen pristop k reševanju izzivov digitalne družbe, kjer vlada zgledno sodeluje z gospodarstvom, raziskovalno sfero in civilno družbo v t. i. digitalni koaliciji.

Bilaterala z argentinskim ministrom za modernizacijo Ibarro

 

Minister Koprivnikar se je v okviru obiska Argentine srečal z argentinskim ministrom za modernizacijo Andresom Horaciem Ibarro. V pogovoru sta sogovornika ugotovila, da imata obe državi podobne načine za reševanje digitalnih izzivov, predvsem na področju zagotavljanja učinkovite  javne uprave, odprave administrativnih ovir za boljše poslovanje podjetij, pospešenega odpiranja podatkov in krepitve zaupanja v vlado.

 

Minister Koprivnikar je argentinskemu kolegu predstavil dosežke Slovenije v okviru digitalizacije družbe, med katerimi je izpostavil centralizacijo državne informatike, državni računalniški oblak, interoperabilne rešitve in e-javno naročanje ter razvitost omrežja. Ob koncu srečanja sta se ministra dogovorila za okrepitev sodelovanja med obema državama in izmenjavo dobrih praks ter iskanje skupnih rešitev s področja digitalizacije.

 

Ministrstvo za modernizacijo je bilo ustanovljeno decembra 2015, z glavno nalogo preobrazbe menedžmenta državne uprave in njenih procesov ter sistemov ter vzpodbujanje transparentnosti in agilnosti državne uprave. Poleg ministra za modernizacijo se je minister Koprivnikar srečal še z vodilnimi predstavniki province in mesta Buenos Aires, ki sta med najrazvitejšimi območji Argentine na področju digitalizacije in se dogovoril za konkretne aktivnosti, ki bodo okrepile sodelovanje med obema državama.

 

Druga srečanja v okviru obiska v Argentini

 

Minister Koprivnikar se je sestal tudi s predstavniki Ministrstva za javno upravo Province Buenos Aires. Ministrov sogovornik Pablo Saccani, podsekretar za modernizacijo province Buenos Aires, ki na ministrstvu vodi direktorat, zadolžen za načrtovanje, razvoj in nadzor državnega načrta za modernizacijo province Buenos Aires, so zanimale predvsem dobre prakse Slovenije na področju vključevanja informacijske in komunikacijske tehnologije v javno upravo za zagotavljanje boljših storitev za državljane.

 

Minister se je z delegacijo srečal tudi s predstavniki Zdravstvene zavarovalnice IOMA, največje zdravstvene zavarovalnice Province Buenos Aires. Predstavnike zavarovalnice je zanimalo predvsem e-poslovanje in informatizacija procesov na področju zdravstva (e-zdravje, e-napotnica, e-recept...), saj tega področja še nimajo urejenega.

 

V okviru programa obiska v Argentini se je slovenska delegacija pod vodstvom Koprivnikarja sestala tudi z vodstvom Agencije za tuje investicije in zunanjo trgovino.