Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada potrdila Zaključno poročilo Centralizacije ravnanja z nepremičnim premoženjem

Vlada je na današnji redni seji potrdila Zaključno poročilo Projekta P12: Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem. Prehod na centraliziran način ravnanja je bil določen s spremembo Zakona o državni upravi, in sicer, da Ministrstvo za javno upravo postopno postane upravljavec nepremičnega premoženja iz prvega odstavka 19. člena ZDU in prevzame zaposlene, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo, povezano s tem premoženjem. Centralizirano upravljanje nepremičnega premoženja države pomeni racionalizacijo stroškov upravljanja in vzdrževanja ter znižanje stroškov za najem poslovnih prostorov (po podatku za leto 2016 za ca. 453.000 eur letno).

Ravnanje s poslovnimi nepremičninami organov državne uprave (vladne službe, ministrstva in organi v njihovi sestavi) je bilo pred izvedbo projekta v pristojnosti vsakega posamičnega upravljavca, kar je pomenilo neenotno prakso gospodarjenja, nepreglednost stanja zasedenosti poslovnih nepremičnin, nepreglednost nad stroški upravljanja in nepopolne evidence.

Nepremično premoženje je bilo v centralizirano upravljanje Ministrstva za javno upravo preneseno v 2. fazah, prvi del s 1. 1. 2016, drugi del pa s 1. 1. 2017. MJU je s prejšnjimi upravljavci opravil pregled dejanskega stanja, zagotovili smo pravilne vpise podatkov o nepremičnem premoženju v uradnih evidencah nepremičnin ter v evidenci osnovnih sredstev, pripravili seznam potrebnih investicijskih in vzdrževalnih in opravili pregled stanja zasedenosti poslovnih prostorov v lasti države ter najetih poslovnih prostorov. MJU je vstopil v pogodbena razmerja, opravljen je bil prenos finančnih sredstev, na MJU so bili preneseni javni uslužbenci, ki so naloge ravnanja s poslovnimi prostori opravljali pri prejšnjih upravljavcih idr. Dejansko je izvedba projekta potekala od 20. 2. 2015 do 20. 6. 2017. Projekt je bil zaključen v načrtovanem terminskem planu.

 

Zaključno poročilo Projekta P12: Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem.


Neposredni učinki centralizacije se med drugim izkazujejo v racionalizaciji stroškov storitev zunanjih (pogodbenih) izvajalcev, in sicer 10% znižanje pogodbenih stroškov za potrebe upravljanja in vzdrževanja nepremičnega premoženja (tj. cca. 450.000 eur letno), nižanje stroškov za najemnine in pospešitev prodaje nepotrebnih nepremičnin, s sredstvi od prodaje pa zagotovitev sredstev za večja investicijska dela in nakup lastnih poslovnih prostorov z namenom, da bi zagotovili združevanje organov državne uprave na enotnih lokacijah.

Posredni učinki pa pomenijo standardizacijo in transparentnost postopkov ravnanja z nepremičnim premoženjem, urejenost evidenc, združitev finančnih sredstev, ki so namenjena za vzdrževanje nepremičninskega portfelja države in za izvedbo novih investicij, idr.

Z izvedbo projekta centralizacije smo zasledovali cilj združitve nepremičninskega portfelja ter sredstev za plačilo stroškov obratovanja, vzdrževanja ter najemov in sredstev za zagotovitev investicijskega vzdrževanja ter nakupov premoženja. Tak sistem omogoča izvedbo skupnih javnih naročil ter s tem poenotenje storitev za vse uporabnike, po drugi strani pa omogoča doseganje nižjih cen storitev in blaga na trgu ter s tem zagotavlja prihranke, s katerimi MJU zagotavlja izvedbo investicij ter nakupov potrebnih nepremičnin.