Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Informacija glede ocene finančnega učinka morebitne izpolnitve zahtev sindikatov v zvezi s plačami in drugimi stroški dela v javnem sektorju

Uvodoma pojasnjujemo, da ta ocena ne vključuje podrobne razčlenitve zahtev (ali stavkovnih zahtev) posameznega sindikata, saj se posamezne zahteve prekrivajo in bi se posledično nekateri učinki podvojili. Prav tako spodaj zapisana ocena ne vključuje ocen finančnih učinkov, ki se ne dajo ustrezno ovrednotiti (npr. 40% zmanjšanje delovne obveznosti javnih uslužbencev nad 50 letom starosti, plačilo dodatka za nadurno delo tudi za prenesen višek ur znotraj referenčnega obdobja, uvedba posebnega vrednotenja prepovedi in omejitev, ki niso bile del prejšnjega plačnega sistema ipd.).

Ocena vključuje tri dele, in sicer:
 
- Dvig plačne lestvice za 8%, finančni učinek ocenjen na 352 mio €;
- Višje uvrstitve delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom za 3 plačne razrede (v izračunu ocene finančnega učinka smo upoštevali dvig za 3 plačne razrede, saj so zahteve sindikatov ponekod za 2, drugje pa celo za 4 ali več plačnih razredov); posebej smo upoštevali višje uvrstitve vseh delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb za 4 plačne razrede – skupaj finančni učinek ocenjen na 393 mio €;
- Višji regres za letni dopust (za tiste do vključno tistega plačnega razreda, ki ustreza minimalni plači), finančni učinek-ocenjen na 2,4 mio €.
 
Skupna ocena finančnega učinka znaša:  747,4 mio €.
 
Finančni učinek-ocena je izračunan na osnovi podatkov v bazi ISPAP za mesec oktober 2017.