Skoči na vsebino

NOVICA

Uredba o zelenem javnem naročanju je s 1. januarjem 2018 začela veljati

Vlada RS je sicer Uredbo o zelenem javnem naročanju sprejela 14. septembra 2017, Ministrstvo za javno upravo pa je v sodelovanju s posameznimi resorji in številnimi deležniki, tako gospodarskimi združenji, zbornicami, javnimi naročniki in različnimi strokovnjaki, pripravilo in objavilo priporočila za vse predmete zelenega javnega naročanja.

Nova ureditev zelenega javnega naročanja (ZeJN) je oblikovana ob upoštevanju napredka in praks v Sloveniji. Iz statističnih podatkov v zadnjih letih tudi izhaja, da je bilo v letu 2015 (glede na skupno število) 16 % javnih naročil okolju bolj prijaznih, v letu 2016 pa je bilo že več kot 30 % javnih naročil takšnih, ki so upoštevali okoljske kriterije.

 

V skladu z omenjeno Uredbo je zeleno javno naročanje obvezno za 20 predmetov javnega naročanja, pri čemer je obveza za zeleno javno naročanje določena za dodatnih 8 vrst naročil (kot je na primer gradnja cest ali javna razsvetljava).

 

Bistvena sprememba nove uredbe je, da ta namesto dosedanjih izrecnih zahtev določa cilje, ki jih bodo za posamezne predmete obveznega zelenega naročanja morali pri vsakokratni oddaji upoštevati naročniki (npr. 10 % živil mora biti ekoloških, 50 % elektrike iz obnovljivih virov, 100 % računalnikov energetsko najbolj učinkovitih...).

 

Zato je Vlada RS ob sprejemu uredbe določila, da morata Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za okolje in prostor, skupaj s pristojnimi resorji pripraviti in najkasneje v desetih dneh po uveljavitvi uredbe na svetovnem spletu objaviti tudi nove primere okoljskih zahtev in meril (ki imajo naravo priporočil, usmeritev oziroma priročnika). Te lahko naročniki uporabijo z namenom doseganja postavljenih ciljev iz uredbe. Manj veščim javnim naročnikom so priporočila v pomoč, bolj ambiciozni pa bodo lahko te primere uporabili tudi za doseganje višjih ciljev, kot so predpisani, ali v primerih javnega naročanja, kjer uporaba Uredbe sicer ni obvezna. 

 

V skladu z uredbo in sklepom Vlade so tako od danes na spletni povezavi dostopni primeri okoljskih zahtev in meril za vseh 20 predmetov zelenega javnega naročanja, v skladu s sklepom Vlade RS pa so objavljene tudi kontaktne točke, ki bodo naročnikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo ali so zainteresirani za sodelovanje v postopkih javnega naročanja, zagotavljale strokovno pomoč glede vprašanj o zelenem javnem naročanju, vezanih na področje dela posameznega resorja oziroma posamezen predmet zelenega javnega naročanja.