Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovesna podelitev priznanj rednim in novim uporabnikom modela CAF

V torek, 16. januarja 2018, je potekala prva podelitev priznanj rednim in novim uporabnikom modela CAF. Skupni ocenjevalni okvir je orodje, ki ga organizacije v javnem sektorju po vsej Evropi lahko enostavno uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje.

Ozadje: Medtem, ko je Ministrstvo za javno upravo kot pionir med ministrstvi izvedlo samooceno leta 2016, je bil model CAF kot sistem vodenja kakovosti leta 2017 na novo uveden v 13 organih državne uprave (Generalni sekretariat Vlade in skoraj vsa ministrstva).

 

Sodelujoči so izvedli samooceno, pripravili poročilo in akcijski načrt izboljšav, ki ga je sprejelo vodstvo organa. Ministrstvo za javno upravo je izvedlo ciklus usposabljanj za člane samoocenjevalnih skupin, ki se ga je udeležilo 166 uslužbencev, ekipa Sektorja za kakovost pa je stalno spremljala napredek po posameznem organu in pomagala z nasveti. Oblikovana je bila skupina predstavnikov vodstev za kakovost, na srečanjih katerih so člani izmenjavali izkušnje, dobre in malo manj dobre prakse, izhajajoče iz izvajanja samoocen na posameznem organu. Na osnovi vseh izkušenj Sektor za kakovost MJU že pripravlja tudi priročnik za nove uporabnike CAF, ki bo uporaben pri svetovanju in usposabljanju naslednjih generacij uporabnikov modela. 


V upravnih enotah je kultura stalnega samoocenjevanja prisotna že vrsto let. Leta 2017 je skozi proces ponovne samoocene šlo 25 upravnih enot, večina upravnih enot je ta postopek izvedla že več kot 4 krat. Med 59 upravnimi enotami v Sloveniji je kar 58 rednih uporabnikov modela CAF, v letošnjem letu pa se bo pridružila še zadnja upravna enota (UE Litija).


Upoštevajoč odziv organov na poziv Ministrstva za javno upravo, da začnejo s postopki za prvo samooceno v letu 2018, lahko tudi v letu 2018 računamo na 13 novih uporabnikov CAF (organi v sestavi, vladne službe/uradi, občine).

Na podelitvi so priznanja CAF ZAČETNIK prejeli organi, ki so samooceno prvič izvedli v letu 2017. To so bila skoraj vsa ministrstva in Generalni sekretariat Vlade RS. Priznanja CAF UPORABNIK pa so prejele upravne enote, ki so v letu 2017 izvedle ponovno redno samooceno.

 

CAF začetniki: To so vse tiste organizacije, ki so v letu 2017 pristopile k prvi izvedbi samoocene po modelu CAF. Z veseljem lahko povemo, da so pristopila skoraj vsa ministrstva, ter Generalni sekretariat Vlade. Vsi organi državne uprave so k nalogi pristopili z vso resnostjo in zavedanjem, da jim to lahko pomaga stopiti na pot nenehnega izboljševanja.

 

Prejemniki: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za izobraževanje in šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Generalni sekretariat Vlade RS.

 

 CAF uporabnik: Prve samoocene po modelu CAF so bile izvedene že leta 2002 in pionirke v tem so prav Upravne enote. Priznanja so prejele upravne enote, ki so ponovno samooceno po modelu CAF izvedle v letu 2017. Ostale upravne enote bodo prejemnice tega priznanja v letih, ki sledijo.

 

Prejemnice so bile upravne enote: Celje, Črnomelj, Domžale, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Ljutomer, Logatec, Maribor, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Pesnica, Postojna, Ptuj, Ravne na Koroškem, Ribnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Tolmin, Trbovlje, Trebnje in Žalec.

 

Dogodek, slovesno podelitev priznanj, je popestril kvartet štirih ubranih moških glasov, Kvartet AS, s svojima nagovoroma pa sta pomen in vlogo kakovosti, stalnih izboljšav, samoocene in modela CAF orisala minister za javno upravo Boris Koprivnikar in prejemnica evropske nagrade za kakovost mag. Tatjana Mizori Zupan, ki je omenjeno nagrado prejela oktobra lani za dosežke v javnem sektorju v letu 2017, saj je kot posameznica z vodenjem projekta prenove portala eUprava pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti v javnem sektorju, natančneje h kakovosti odnosa med državo in državljani.