Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javni poziv za izdajo pisma o nameri prijaviteljem na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij

Da bi dosegli večje črpanje sredstev, ki so na voljo skozi instrument za povezovanje Evrope, in zagotovili nadaljnje delovanje nacionalne platforme za varnejši internet, bo Ministrstvo za javno upravo z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinanciralo najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis za nacionalne platforme za varnejši internet.

Generalni direktorat za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo Evropske Komisije je 22. februarja 2018 v Uradnem listu Evropske Unije (C67/9) objavil  razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom v skladu s prednostnimi nalogami in cilji, določenimi v delovnem programu za leto 2018 na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij v okviru  instrumenta za povezovanje Evrope za obdobje 2014 – 2020: CEF-TC-2018-1 »varnejši internet«. Splošni cilj javnega povabila je nadaljnje sofinanciranje nacionalnih platform s področja varnejšega interneta, kot so opredeljene v samem razpisu.  

 

Ministrstvo za javno upravo bo projekt sofinanciralo v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020, in sicer v višini do 272.000,00 EUR. Ministrstvo za javno upravo bo posameznim prijaviteljem oz. konzorcijem prijaviteljev na javni razpis Evropske Komisije izdalo pismo o nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo.

 

Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, najpozneje do 23. 4. 2018, do 14. ure, ne glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno). Več informacij na podstraneh Direktorata za informacijsko družbo.