Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov od leta 2013 do leta 2017

Na 174. redni seji se je Vlada seznanila s Poročilom Ministrstva za javno upravo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov od leta 2013 do leta 2017.

Ministrstvo za javno upravo je zaključilo realizacijo načrta izvedbe sistematičnega nadzora občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Načrt je bil sprejet leta 2013, nadzor pa je obsegal pregled najmanj treh temeljnih predpisov občine ter še štirih drugih predpisov.

 

V letih 2013 in 2014 je bil nadzor opravljen v 47 občinah, leta 2015 v 50 občinah, leta 2016 pa v 45 občinah. V letu 2017 je bil nadzor opravljen v 70 občinah, od katerih jih je do 31. 1. 2018 osem predpise v celoti uskladilo, sedem pa delno.

 

Po opravljenem strokovnem nadzoru MJU izda pisno opozorilo, s katerim opozori na konkretna neskladja pregledanih občinskih aktov z ustavo in zakoni ter določi (šestmesečni) rok, v katerem naj občina uskladi akte. Ker MJU nadzor izvaja na podlagi 88. a člena Zakona o lokalni samoupravi in 64. člena Zakona o državni upravi in ne na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku ali Zakona o inšpekcijskem nadzoru, pa ne gre za odločbo v upravnem postopku.

 

Le redke občine ne pričnejo z uskladitvami navedenih občinskih predpisov, a če občina tudi po enem letu ne uspe uskladiti svojih predpisov, jo MJU na to ponovno opozori. Učinki nadzora so boljši predpisi, skladnost občinskih predpisov s sistemsko zakonodajo in zmanjšanje administrativnih bremen.

 

Vsem občinam, v katerih je bil nadzor opravljen med letoma 2013 do 2017, so bila izdana pisna opozorila. Uspešno končan postopek nadzorstva pomeni, da so usklajeni in v uradnih glasilih občin objavljeni statut občine, poslovnik občinskega sveta in poslovnik nadzornega odbora. Posamezna občina je opravila uskladitev vseh treh predpisov občine v povprečju v dvanajstih mesecih. Takšen rok je sprejemljiv, če upoštevamo, da občinski svet sprejema statut občine z dvotretjinsko večino glasov vseh članov in poslovnik občinskega sveta z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.