Skoči na vsebino

NOVICA

Z aprilom obvezna elektronska oddaja ponudb v postopkih javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo obvešča vse gospodarske subjekte, da je od 1. aprila 2018 dalje v skladu z Zakonom o javnem naročanju obvezna elektronska oddaja ponudb v postopkih javnega naročanja.

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) določa, da se od 1. aprila 2018 dalje za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, zlasti za elektronsko oddajo ponudb, praviloma uporabljajo elektronska komunikacijska sredstva.


Ministrstvo za javno upravo je zato za vse uporabnike, tako gospodarske subjekte, kot naročnike, vzpostavilo sistem, ki omogoča elektronsko  oddajo ponudb. Tako je od 1. aprila 2018 dalje v skladu z ZJN-3 ministrstvo zagotovilo funkcionalnost za elektronsko oddajo ponudb, ki je brezplačno na voljo za uporabo. Sistem je dostopen na spletni povezavi. Dostop oziroma prijava uporabnikov do funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb poteka z uporabo digitalnega kvalificiranega potrdila, saj to omogoča popolno avtentičnost in integriteto postopka javnega naročila in oddanih ponudb. Sistem omogoča tudi vpogled zainteresirane javnosti v odpiranje ponudb in pregled osnovnih podatkov o prejetih ponudbah.


Ministrstvo je s tem pričelo s prenovo celovitega sistema za elektronsko javno naročanje, ki že danes preko sistema eDosje omogoča avtomatično preverjanje ponudb, poleg tega pa so naročnikom že danes na voljo druge aplikativne rešitve kot je eDražba in eKatalog. V naslednji fazi bo ministrstvo omogočilo popolno povezljivost z drugimi sistemi, kot je Portal javnih naročil in zalednimi sistemi, kot so sistemi za upravljanje z dokumentarnim gradivom in materialno-finančnim poslovanjem, v zadnji fazi pa je v načrtu razvoj sistema za elektronsko oddajo zahtevkov za revizijo v postopkih javnega naročanja, t.i. eRevizija. S tem bo vzpostavilo celovit in zaokrožen sistem za popolno elektronko poslovanje v sistemu javnega naročanja.