Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar z delegacijo na Digitalnem dnevu v Bruslju

Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za digitalizacijo, danes v Bruslju med drugimi temami razpravljajo tudi o naložbah v skupno digitalno prihodnost, umetni inteligenci, tehnologiji veriženja podatkovnih blokov in evropskem potencialu z digitalno preobrazbo.

Po programu dogodka je minister Koprivnikar nastopil v panelu o umetni inteligenci z naslovom "Paving the way for the EU Artificial Intelligence Initiative". Uvodoma je povedal, da digitalno preobrazbo v Sloveniji izvajamo v okviru iniciative Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi. Kot je dejal, se je na ravni Evropske unije treba osredotočiti na tehnologije, kot so odprti podatki, velepodatki, internet stvari, povezljivo avtonomna vožnja, 5G, visokozmogljivo računalništvo in jih med seboj povezovati ter podpreti z zmožnostmi, ki jih ponuja umetna inteligenca. "Za učinkovit razvoj in delovanje teh tehnologij so pomembne vlade, ki morajo zagotavljati primerno okolje in ekosistem, v katerem vsi deležniki - vlade, podjetja, raziskovalni sektor in civilna družba - tesno sodelujejo," je poudaril Koprivnikar in kot primer odličnega sodelovanja izpostavil Digitalno koalicijo Slovenije.

 

Kot največjo priložnost je minister omenil kognitivnost naših tehnologij, s čimer, po njegovih besedah, lahko bistveno izboljšamo kakovost življenja. "Ne smemo zapreti podatkov, temveč imeti odprt dostop do njih, a zagotoviti primeren nadzor, kako jih upotrabljamo. Ključno pri tem je zaupanje državljanov v tehnologije, ki bodo zelo spremenile njihov način življenja," je še poudaril minister Koprivnikar, ki je dodal še, da Evropska unija lahko deluje le kot Evropska unija, ne kot ZDA ali Kitajska, pri čemer je naša konkurenčna prednost kakovost življenja ter tudi svoboščine.

 

Ministri so v panelu razpravljali o aktivnosti svojih držav na področju umetne iteligence, vlogi EU na tem področju v primerjavi z ZDA, Kitajsko ter pomembnosti velepodatkov in koristih umetne inteligence za državljane in podjetja. Strinjali so se, da želimo visoko kakovostno in etično umetno inteligenco, ki ji bodo državljani zaupali. Izrazili so, da je treba okrepiti izmenjavo izkušenj in dobrih praks med državami članicami EU in na nacionalni in evropski ravni umetni inteligenci zagotoviti dovolj sredstev za hitrejši razvoj. Prav tako so se strinjali, da je treba okrepiti razvoj digitalnih veščin v realnem okolju, ob vsem pa je izjemnega pomena premostitev silosnega delovanja in digitalizacijo razvijati na vseh področjih.

 

V panelu o tehnologiji veriženja podatkovnih blokov je nastopil državni sekretar v Kabinetu ministra vlade Tadej Slapnik.

 

Prav tako so ministri, podpisali deklaracije o umetni inteligenci, tehnologiji veriženja podatkovnih blokov, o genomu in o inovacijah. Navedene deklaracije ne nalagajo nobenih obveznosti v skladu z mednarodnim pravom in ne predstavljajo pravno zavezujočih sporazumov.

 

Podrobneje o deklaracijah:

 

Deklaracija o umetni inteligenci
Podpisniki deklaracije o umetni inteligenci se strinjajo, da bodo sodelovali pri naslednji aktivnostih: 
- krepitev evropske tehnologije in industrijske zmogljivosti v umetni inteligenci in njenem uvajanju
- obravnavanju novih etičnih in pravnih vprašanj, vključno s spoštovanjem temeljnih pravic
- zagotavljanje ustreznega obravnavanja vprašanj varnosti, odgovornosti, zasebnosti, preglednosti in dostopa do podatkov
- reševanje socialno-ekonomskih izzivov na trgih dela in posodobitvah evropskih sistemov izobraževanja in usposabljanja

Podpisniki te izjave se strinjajo z dodelitvijo nacionalnih sredstev za področje razvoja, raziskav in izobraževanja za nadaljnji razvoj in uporabo umetne inteligence.

Podpis deklaracije pomeni za Republiko Slovenijo priložnost za našo akademsko-raziskovalno sfero in gospodarstvo, da ponudi svoje znanje in izkušnje ter sodelovanje v čezmejnih projektih na področje umetne inteligence, s tem pa tudi možnost financiranja projektov umetne inteligence po ustreznih shemah. Slovenija je z raziskavami na področju umetne inteligence pričela že v začetku sedemdesetih let, kjer so njeni raziskovalci povezani v Slovensko društvo za umetno inteligenco ustanovljeno že leta 1992.

 

Deklaracija o tehnologiji veriženja podatkovnih blokov (blockchain)
Evropa je v dobrem položaju, da prevzame vodilni mesto na svetu pri razvoju in uporabi tehnologij veriženja podatkovnih blokov. Rešitve, ki temeljijo na omenjeni tehnologiji, omogočajo verodostojne in na uporabnika osredotočene digitalne storitve ter spodbujajo nove poslovne modele.

Države podpisnice deklaracije želijo in se zavezujejo, da bodo:

- aktivne pri podpiranju pobud na področju tehnologij veriženja podatkovnih blokov
- izkoristile številne možnosti, ki jih ponuja tehnologije veriženja podatkovnih blokov ter se izognile razdrobljenemu pristopu za digitalno preoblikovanje Evrope
- iskale rešitve, ki bodo temeljile na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov, v korist državljanov, družbe in gospodarstva

Podpis deklaracije  pomeni za Republiko Slovenijo možnost sodelovanja pri čezmejnih storitvah digitalnega javnega sektorja, ki bi ga lahko podpirala prihodnja evropska infrastruktura blokov. Prav tako podpis omogoča so-kreiranje pri pripravi tehničnih specifikacij, opredelitvi ustreznega modela upravljanja in opredelitvi drugih okvirnih pogojev, vključno z izpolnjevanjem zakonskih zahtev, ki so bistveni za uspeh tehnologije BlockChain. V okviru Slovenske digitalne koalicije deluje tako imenovani »Blockchain Think Tank«, ki združuje prek 500 deležnikov iz Slovenije.

 

Deklaracija o dostopu do najmanj milijona genomov do leta 2020
Državljani, raziskovalci in zdravstveni sistemi bodo imeli koristi od genomike in napredne personalizirane medicine, ki bo vodila k zgodnjim diagnozam, boljšemu zdravljenju in preprečevanju bolezni.

Sodelovanje med podpisniki deklaracije bo med drugim vsebovalo:

- graditev na obstoječih pobudah genomike in personalizirane medicine za zagotovitev porazdeljenega, avtoriziranega in varnega dostopa do nacionalnih in regionalnih bank genskih podatkov
- razvoj varne infrastrukture in orodij za zagotovitev čezmejnih analiz genskih in drugih podatkov
- promoviranje uporabe odprtih standardov za zagotovitev interoperabilnosti genomskih podatkov
- povečanje sodelovanja pri implementaciji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (posebno glede sekundarne uporabe zdravstvenih osebnih podatkov)

Ta iniciativa je v skladu s prioritetami Evropskega enotnega digitalnega trga na področju zdravja, vzpostavljanja varne infrastrukture za zdravstvene podatke na ravni EU, da bi napredovali na področju personalizirane medicine. 

Z združevanjem sil na nivoju držav članic EU med različnimi in ločenimi pobudami za genomske podatke, bo strokovnjakom iz Republike Slovenije omogočen dostop do zbira informacij in virov financiranja, s tem pa jim bo omogočena tudi enormna možnost raziskav ter dostop do izsledkov raziskav na enem mestu; državljanom Republike Slovenije pa bo v prihodnosti omogočena zgodnejša postavitev diagnoze, učinkovitejše zdravljenje in preprečevanje bolezni. Slovenija bo lahko, kot zelo napredna država na tem področju, prevzela vodilno vlogo. Koristi za male države so večje, kot koristi večjih držav, saj sami zaradi maloštevilne populacije ne dosegamo kritične mase za relevantne rezultate.

 

Deklaracija o sodelovanju na področju inovacij
Radar o inovacijah je spletni portal, na katerem Evropska komisija predstavlja projekte, ki so nastali iz naslova evropskih javnih podpor za inovacije, torej financiranih predvsem iz preteklega, 7. Okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (FP7) ter aktualnega Okvirnega programa  za raziskave in inovacije (Obzorje2020).

Portal o inovacijah je že vzpostavljen, vendar trenutno naslavlja predvsem projekte s področja IKT.

 

Deklaracija o sodelovanju s pomočjo platforme o inovacijah je namenjena temu, da se pobudi Evropske komisije pridružijo tudi države članice EU, in sicer predvsem na način, da z Evropsko komisijo sodelujejo pri identificiranju uspešnih nacionalnih projektov s področja inovacij, ki bi bili uvrščeni na portal. Na portal naj bi se v prihodnje uvrščali inovacijski projekti iz vseh tehnoloških področij, ne samo iz področja informacijskih komunikacijskih tehnologij.

Podpora deklaraciji ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za Slovenijo, predvidoma bo pa potrebno določiti osebo (predvidoma na SPIRIT), ki bo kontakt Evropske komisije v zvezi s platformo o inovacijah.
Portal je namenjen predvsem promociji vrhunskih inovacij in zato predstavlja priložnost za predstavitve slovenskih vrhunskih inovacij v EU prostoru.