Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vzpostavitev kompetenčnega modela za državno upravo

Na Ministrstvu za javno upravo smo z namenom uresničevanja ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015-2020 pričeli z izvedbenimi aktivnostmi projekta »Vzpostavitev kompetenčnega modela za državno upravo«. Vzpostavitev kompetenčnega modela predstavlja del širših prizadevanj za učinkovitejše upravljanje človeških virov v državni upravi, konkretno pa to pomeni, da bomo za celotno državno upravo določili sklope najpomembnejših kompetenc, potrebnih za uspešno delo.

Uvedba modela kompetenc tako predstavlja nadgradnjo obstoječih kadrovskih procesov in bo pomoč vodjem ter kadrovikom pri njihovem delu. Vsebinsko bo model kompetenc vključeval  temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence.

 

Projektna skupina za projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela«, ki deluje v Sektorju za upravljanje s kadrovskimi viri Direktorata za javni sektor, si pri vzpostavitvi kompetenčnega modela prizadeva, da bi v njegov nastanek in oblikovanje vključila čim več ključnih deležnikov in zaposlenih ter tako dosegla najširše poznavanje in uporabnost. V ta namen smo v marcu članom medresorske delovne skupine za Učinkovito upravljanje zaposlenih že predstavili vsebino, cilje in časovnico projekta. Temu je sledila dvodnevna delavnica, na kateri smo postavili vsebinske in arhitekturne temelje za oblikovanje kompetenčnega modela. V aprilu bomo s pomočjo zunanjih izvajalcev izvedli intervjuje z okvirno 80 zaposlenimi, v drugi polovici leta pa še z dodatnimi 120 zaposlenimi.

 

Informacije iz intervjujev so za uspeh projekta izjemno dragocene, saj bodo služile kot podlaga za načrtovanje kompetenc, ki so resnično ključne za uspešno delo v državni upravi. Preko sodelovanja v intervjujih ali na kateri od delavnic, fokusnih skupin ali v anketah, ki bodo sledile, boste tudi vi lahko soustvarjali naš skupni model kompetenc.

 

V duhu našega slogana – Skupaj za razvoj in rast! – se veselimo skupnega sodelovanja, ki bo pripomoglo h krepitvi razvojno naravnane organizacijske kulture in zadovoljstvu zaposlenih v državni upravi.

 

Več informacij o projektu Kompetenčni model.