Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar v Beogradu na srečanju s srbskim kolegom Brankom Ružićem

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se v torek, 8. maja 2018, mudi v Beogradu, kjer se je srečal s srbskim ministrom za državno upravo in lokalno samoupravo Brankom Ružićem in podpisal Memorandum o sodelovanju na področju usposabljanja javnih uslužbencev.

Na dvostranskem pogovoru sta se ministra Koprivnikar in Ružić uvodoma dotaknila trenutnega stanja v Srbiji na področju lokalne uprave in javnega sektorja, pri čemer je minister za državno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije slovenskemu kolegu predstavil prioritete.

 

Kot je povedal, se v Srbiji na tem področju trenutno veliko ukvarjajo s področjem lokalne samouprave, pri čemer se osredotočajo na boljše sodelovanje občin, izboljšanje neposrednega sodelovanja državljanov na lokalni ravni in tudi na državni ravni (sodelovanje pri pripravi predpisov in zakonov). Na področju modernizacije in reforme javne uprave, predvsem pa za področje usposabljanja javnih uslužbencev v tej zvezi, se povezujejo z drugimi državami, denimo Združenimi Arabskimi Emirati in Francijo.

 

Kot je še povedal Ružić, je bil sprejet Zakon o elektronski upravi, s katerim želijo na sistemski način organe zavezati k uporabi modernih tehnologij v vseh administrativnih postopkih, ki jih imajo državljani in podjetniki z državo.
Prav tako so sprejeli popravke Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki po novem omogoča boljše ovrednotenje dela, večjo možnost napredovanja najboljših, zmanjšanje t.i. kompresije plač ter oblikovanje kataloga delovnih mest. Sprejeli so tudi Zakon o plačah uslužbencev v organih avtonomne pokrajine in lokalnih samoupravnih skupnostih in Zakon o zaposlenih v javnih službah. Kot prioriteto v Republiki Srbiji na področju javnega sektorja izpostavljajo predvsem aktivno vključevanje državljanov v oblikovanje predpisov, racionalizacijo in optimizacijo števila zaposlenih in delovnih procesov. Za enega ključnih ciljev so si postavili dvig digitalnih kompetenc vseh državljanov, pri čemer je pomembna tudi ustanovitev Akademije za javno upravo.

 

Ministra Slovenije in Srbije sta se v pogovoru osredotočila tudi na področje digitalizacije. V Srbiji je trenutno stanje naslednje: pristojnosti so urejene v Zakonu o ministarstvima in Uredbi Vlade o osnivanju Kancelarije in so nekoliko razdeljene. Imajo Pisarno za informacijsko tehnologijo in elektronsko upravo (Kancelarija za IT in e-upravo). Kot je pojasnil Ružić, so prevzeli del uprave za skupne posle, kot začetek poskusa centralizacije IT funkcij. Pisarna je zasnovana kot služba Vlade, direktno odgovorna predsednici vlade in je pristojna za vse informacijske sisteme, ukvarja se z e-storitvami kot ponudnik storitev in izvaja centralna javna naročila na področju informacijske tehnologije. V prvih 5 mesecih letos so v Srbiji vzpostavili prvi Državni data center, kjer se nahaja ključna IKT infrastruktura državnih organov, na portalu eUprava pa so omogočili uporabo plačilnih kartic. Vzpostavili so nacionalni portal odprtih podatkov www.data.gov.rs. Podpisali so tudi sporazum z njihovo gospodarsko zbornico za  hitrejšo digitalno transformacijo srbskega gospodarstva, trenutno pa poteka projekt za implementacijo e-identifikacije uporabnikov e-uprave, pri čemer je bistvena uporaba storitev e-uprave brez certifikatov na pametnih karticah, z uporabo elektronskega podpisa v oblaku. 

Na Ministrstvu za državno upravo in lokalno samoupravo je ostal le majhen del pristojnosti glede razvoja e-uprave, in sicer Skupina za podporo razvoja e-uprave. Ministrstvo za gospodarstvo in telekomunikacije pa je pristojno za informacijsko družbo in predlaga zakonodajo s področja e-dokumentov, e-podpisa, avtentikacijo, e-arhive, e-vročanja, informacijska varnost, storitve zaupanja.

Prioritete na tem področju, po besedah Ružića, ostajajo enake kot do sedaj: digitalizacija javne uprave, vzpostavitev registrov, vzpostavitev državnega oblaka, e-podpis v oblaku, storitve za mobilne naprave, e-plačila, plačilo s telefoni in karticami na telefonih.

 

Koprivnikar je kolegu predstavil področje usposabljanja javnih uslužbencev (delovanje Upravne akademije) in digitalizacije v Sloveniji. Sogovornika sta se strinjala, da se državi soočata s podobnimi izzivi na področju javne uprave, pri čemer z vidika učinkovitosti ni potrebno, da vsak razvija svoje rešitve, ampak bi preko okrepljenega sodelovanja lahko izmenjali dobre prakse in tako še hitreje prišli do inovativnih pristopov in razvoja na tem področju.

 

Srečanju je sledil podpis memoranduma, ki ureja sodelovanje na področju usposabljanja javnih uslužbencev obeh držav, Slovenije in Srbije, in sicer z izmenjavo dobrih praks, sodelovanjem pri razvoju programov usposabljanj ter metod in tehnik usposabljanj, pa tudi izmenjavo uslužbencev in skupno organizacijo seminarjev, delavnic, okroglih miz in študijskih obiskov.

 

Podpis omenjenega Memoranduma je bil predlagan na dvostranskem srečanju med ministroma za javno upravo obeh držav ob robu delovnega obiska predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić z ministrsko delegacijo 1. februarja 2018 v Republiki Sloveniji in pomeni podlago za poglobljeno sodelovanje med obema upravnima akademijama. Navedeni Memorandum ne nalaga nobenih obveznosti v skladu z mednarodnim pravom in ne predstavlja pravno zavezujočega sporazuma, prav tako ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.

Ob robu podpisa Memoranduma bo minister Koprivnikar v Beogradu opravil tudi dvostransko srečanje z ministrom Ružićem. 

 

Aktivno sodelovanje s Srbijo kot eno izmed držav Zahodnega Balkana je tudi ena izmed zunanjepolitičnih prioritet, določenih s Strategijo zunanje politike Slovenije, saj gre za krepitev pomena Slovenije v regiji kot političnega, gospodarskega in razvojnega partnerja ter svetovalca v procesih tranzicije in približevanja držav regije k EU in NATO, vključno v okviru predpristopne pomoči.