Skoči na vsebino

NOVICA

Inovativen.si: objavljen je javni natečaj za izbor idejne zasnove promocijskega izdelka s predlogom blagovne znamke za lažje vključevanje zapornikov nazaj v družbo

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je v okviru projekta Inovativen.si, ki deluje pod okriljem Ministrstva za javno upravo, prijavila reševanje izziva, kako rušiti predsodke o tistih, ki so prestali kazen zapora, kot družbeno in delovno manj zaželenih članih skupnosti ter dvigniti družbeno odgovornost, da bi se bolj zavedali pomembnosti učenja iz napak.

V okviru javnega natečaja, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje, URSIKS, iščemo izdelek, ki bo naslavljal tako širšo družbo, kot osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni. Izmed prispelih prijav bo 5-članska komisija izbrala in nagradila tri, ki najbolj ponazarjajo dvig družbene odgovornosti za soustvarjanje varnejše družbe v okviru slovenskega zaporskega sistema.

 

Izdelek naj simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak in ruši predsodke o osebah, ki so na prestajanju zaporne kazni, kot družbeno in delovno manj zaželenih članih skupnosti (destigmatizacija), obenem pa predstavlja tržno zanimiv produkt. Osebam, ki so na prestajanju zaporne kazni, pa želimo z možnostjo vključitve v proces izdelave zmagovalnega izdelka povečati možnost ustvarjanja, razvijanja delovnih navad in veščin za boljšo in hitrejšo vključitev nazaj v družbo.

 

Iz natečaja: "Promocijski izdelek, ki ga bodo izdelovale zaprte osebe v okviru dela, mora biti sporočilen – odraža naj vizijo uprave in namen kaznovanja. Z izdelkom naj se naslavlja zaprte osebe in širšo družbeno skupnost. Zaprte osebe bodo z delom pridobile možnost zaslužka, aktivnega preživljanja časa, možnost za pozitivno potrditev, s tem pa rast samopodobe. Vse našteto bi lahko vplivalo tudi na nižje tveganje za ponovno storitev kaznivega dejanja. Zaprte osebe bodo z delom v zaporu pridobile veščine, ki bi lahko prispevale k lažjemu vključevanju na trg dela po prestani kazni in s tem k zmanjšanju odvisnosti od socialnih transferjev in brezposelnosti. Za širšo družbeno skupnost pomeni izziv povečanje kohezivnosti in občutljivosti družbe do zaprtih oseb ter odpravljanju predsodkov, stereotipov in stigme. Izdelek mora sporočati, da gre za prispevek k razvoju pozitivnega družbenega kapitala v najširšem smislu."

 

Rok za prijave je do vključno 1. 6. 2018.

 

Več o projektu Inovativen.si.