Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

S Katalogom živil, novim informacijskim orodjem, do poenostavljenih postopkov naročanja, kvalitetnih dobaviteljev in kakovostnih živil

Naročanje živil pomeni pomemben segment javnega naročanja predvsem v zavodih s področja šolstva, predšolskega izobraževanja, sociale in zdravstva. Že pri novem Zakonu o javnem naročanju je bila posebna pozornost namenjena naročanju živil, ki so v shemah kakovosti, živila ki so trajnostno pridelana in predelana ter živila, kjer je zagotovljena višja kakovost. Ko je Ministrstvo za javno upravo pristopilo k prenovi ureditve zelenega javnega naročanja v letu 2016, je posebno pozornost namenilo tudi naročanju na tem področju. Zbrane na delavnici, ki je potekala z namenom podrobnejše predstavitve Kataloga živil kot pomembnega segmenta zelenega javnega naročanja, je nagovoril tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Nova ureditev zelenega javnega naročanja je oblikovana ob upoštevanju napredka in praks v Sloveniji ter po zgledu drugih evropskih držav. Pri naročanju živil gre za eno največ skupin po številu oddanih naročil. V letu 2017 so naročniki oddali za kar 116 milijonov eurov naročil za živila, v skupaj preko 4.000 sklopih, torej preko 4.000 različnih postopkov javnega naročanja.


Glavnino teh naročil živil, oddanih v letu 2017, predstavljajo javna naročila javnih zavodov, in sicer glede na število naročil kar 91%. Pri tem je morda zanimivo, da sta bili med izbranimi ponudniki le dve tuji podjetji, ki sta prejeli naročilo, ostali izbrani ponudniki živil so bili iz Slovenije.

 

Gre torej za izjemno pomemben segment javnega naročanja, ki ga je v letošnjem letu nadgradila še aplikacija Gospodarske zbornice Slovenije, pri oblikovanju katere je sodelovalo tudi Ministrstvo za javno upravo. Ocenjujemo, da bo aplikacija kot informacijsko orodje izjemno pripomogla k poenostavitvi postopkov naročanja, kot tudi pri pridobivanju kvalitetnih dobaviteljev in, kar je najpomembneje, kakovostnih živil.


Opravljeno delo je znova dokaz uspešnega sodelovanja in partnerskega odnosa vpletenih, predvsem Gospodarske zbornice, ki je znala povezati tako znanje iz javnega naročanja živil, živil samih in dobaviteljev na trgu v dobrobit tako naročnikov kot tudi dobaviteljev.