Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela prvo strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v Republiki Sloveniji. Strategija poleg strateških smernic opredeljuje tudi konkretne ukrepe za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva za obdobje do leta 2023. Prav tako je vlada na današnji seji prerazporedila dodaten milijon evrov za sofinanciranje nevladniških evropskih projektov.

Vlada RS je na današnji dopisni seji na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Zakona o nevladnih organizacijah sprejela odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. S tem odlokom se sprejema Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

 

Strategija poleg strateških smernic opredeljuje tudi konkretne ukrepe za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva za obdobje do leta 2023.
 
Glavni cilji, ki jih naslavlja strategija:
•    vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj NVO
•    vzpostaviti dolgoročno financiranje nevladnih organizacij
•    okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni
•    okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter vzpostavljati čezsektorska partnerstva (gospodarstvo, NVO, javna uprava)
•    spodbujati preglednost, integriteto in odgovornost NVO
•    spodbujati solidarnost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni
 

Zakon o prostovoljstvu, ki je bil uveljavljen marca 2011, v prehodnih določbah določa, da je potrebno strategijo na področju prostovoljstva sprejeti v treh letih. Zaradi povezanosti in prekrivanja področja prostovoljstva z nevladnimi organizacijami je bila pripravljena skupna strategija, ki celostno naslavlja obe področji. Pravno podlago za sprejem skupne strategije predstavlja poleg Zakona o prostovoljstvu tudi Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil uveljavljen v mesecu aprilu 2018.


Priprava strategije je potekala vključujoče, ob sodelovanju vseh zainteresiranih strani, v razpravo so bile vključene nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti in predstavniki strokovne javnosti, pri čemer je Svet za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij dal posebno priznanje partnerskemu pristopu pri oblikovanju strategije.
 

 

Vlada je za razvoj in delo nevladnih organizacij namenila dodatne 3 milijone evrov


Vlada je na včerajšnji seji s prerazporeditvijo namenila dodaten milijon evrov, ki bo namenjen sofinanciranju nevladniških evropskih projektov. S finančnim prispevkom za izvajanje projektov odobrenih s strani EU, želi vlada spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje nevladnih organizacij v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti ter omogočiti prenašanje dobrih praks na posameznih vsebinskih področjih. Uspešno izvedeni projekti pomenijo pozitivne učinke tudi na strani davčnih prihodkov. Javni poziv bo predvidoma objavljen v prvi polovici junija.

 

V izvajanju pa je že prvi razpis za profesionalizacijo perspektivnih nevladnih organizacij, za katerega je vlada prerazporedila 2 mio evrov. Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva je bil objavljen v maju, rok za oddajo vlog je do vključno 18. junija 2018, do 12. ure.

 

Vlada RS je torej aktivno pristopila k izvajanju strategije in že uresničuje ključne ukrepe. V izvajanju je javni razpis za profesionalizacijo perspektivnih nevladnih organizacij, zagotovljena so dodatna finančna sredstva v višini 1 mio evrov za pripravo javnega poziva za zagotavljanje lastne udeležbe na projektih, ki so bili izbrani na ravni EU. Cilj Vlade je povečati črpanje evropskih sredstev, kar bo ugodno vplivalo tudi na rast BDP.

 

Več informacij o področju nevladnih organizacij, kjer je objavljena tudi strategija...