Skoči na vsebino

NOVICA

Napoved dogodka: Razglasitev zmagovalnih promocijskih izdelkov za lažje vključevanje zapornikov nazaj v družbo

 

Razglasitev zmagovalnih izdelkov bo v četrtek, 14. junija 2018, ob 15. uri, v Zgodovinskem atriju Mestne hiše (Mestni trg 1, Ljubljana).

 

Slavnostni govorniki:

-    Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
-    Jože Podržaj, generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
-    Zoran Jankovič, župan Mestne občine Ljubljana

 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v maju objavila javni natečaj idejne zasnove promocijskega izdelka s predlogom blagovne znamke za lažje vključevanje zapornikov nazaj v družbo. Javni natečaj je pripravljen v okviru projekta Inovativen.si, ki poteka pod okriljem Ministrstva za javno upravo.

 

Do roka so prispele štiri popolne prijave, idejne zasnove pa bodo na ogled na javni razstavi v Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani, 13. in 14. junija 2018. Izmed prispelih prijav bo 5-članska komisija izbrala in nagradila tri, ki najbolj ponazarjajo dvig družbene odgovornosti za soustvarjanje varnejše družbe v okviru slovenskega zaporskega sistema. Na končni izbor zmagovalnega izdelka pa lahko vpliva tudi javnost, saj bo vsak obiskovalec razstave lahko oddal svoj glas.

 

Z javnim natečajem želimo izbrati izdelek, ki simbolično in vizualno sporoča pomembnost učenja iz napak in ruši predsodke o osebah, ki so na prestajanju zaporne kazni, kot družbeno in delovno manj zaželenih članov skupnosti (destigmatizacija), obenem pa predstavlja tržno zanimiv produkt. Iščemo izdelek, ki bo naslavljal tako širšo družbo, kot osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni. Slednjim želimo z možnostjo vključitve v proces izdelave zmagovalnega izdelka povečati možnost ustvarjanja, razvijanja delovnih navad in veščin za boljšo in hitrejšo vključitev v družbo.

 

Več informacij je dostopnih na skupni spletni strani Ministrstva za pravosodje in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij: http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7558/.