Skoči na vsebino

NOVICA

5. 4. 2017

Mednarodna delavnica o javnem naročanju v zdravstvu

V organizaciji Ministrstva za javno upravo, kamor je umeščen tudi Direktorat za javno naročanje, je danes gostilo mednarodno delavnico na temo javnega naročanja v zdravstvu v Sloveniji. Gostje iz Danske, Norveške, Nemčije in Francije so udeležencem predstavili tudi dobre prakse in izkušnje svojih držav na tem področju.

Poudarek delavnice je bil sicer na vprašanjih, katera področja so najbolj primerna pri zgodnjem uveljavljanju skupnega sistema javnega naročanja, katera dodatna merila (poleg cene) lahko vplivajo na kakovost izdelka in v katerih primerih je vendarle najbolj primerno, da je cena edino merilo, kako izboljšati sodelovanje z bolnišnicami, kako preprečiti kartelno delovanje ponudnikov ter do katere mere je priporočeno sodelovanje s potencialnimi ponudniki pri pripravi ponudbe. Tekom razprave so sodelujoči skušali najti odgovore na vprašanja, kako izboljšati naš sistem ter kako rešitve, ki so jih pri implementaciji javnega naročanja v zdravstvu, uporabile druge države, implementirati v naše okolje.

 

Od leta 2015 v Sloveniji poteka projekt skupnih javnih naročil na področju zdravstva. Skupna javna naročila tehnično vodi Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, ki skrbi za vsebino javnih naročil. Podobno velja za javna naročila, ki spadajo v delovna področja drugih ministrstev. Dosedanje izkušnje kažejo, da je oddaja predmetnih naročil kot skupnih javnih naročil smiselna tudi v prihodnje. Glede na ekonomijo obsega je namreč v primerjavi z oddajo tovrstnega naročila posamičnih naročnikov pričakovati prihranek proračunskih sredstev.  Vlada je tako že sprejela sklep o izvajanju skupnih javnih naročil tudi v letu 2017.