Skoči na vsebino

NOVICA

19. 4. 2017

Prva seja Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij

Na Ministrstvu za kulturo je včeraj potekala prva seja Sveta za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij, ki ji predseduje minister za kulturo Anton Peršak. Svet je bil ustanovljen na podlagi sklepa razprave o jezikovnih virih in tehnologijah, ki je potekala januarja na Ministrstvu za kulturo med predstavniki ključnih pristojnih ministrstev ter deležniki s področja razvoja jezikovnih virov in tehnologij.

Člani Sveta so na uvodni seji odprli nekaj aktualnih problemov s področja odprtosti jezikovnih virov, pri čemer so se strinjali, da je široka dostopnost virov in tehnologij ključnega pomena za njihov usklajen in racionalen  nadaljnji razvoj, obenem pa tudi pogoj za enakopravno prisotnost slovenskega jezika v digitalnem okolju.

 

Dogovorili so se, da bodo do prihodnje seje ovrednotili uporabnost in možnosti nadgradnje nekaterih virov, ki predstavljajo vrzeli na zemljevidu celostne digitalne opremljenosti slovenščine.