Skoči na vsebino

NOVICA

12. 6. 2017

Portal OPSI bogatejši za odprta vladna gradiva

Nacionalni portal odprtih javnih podatkov – portal OPSI je bogatejši še za odprta vladna gradiva, ki jih je prispeval Generalni sekretariat vlade RS. Od 8. junija 2017 so na portalu OPSI v odprti obliki (open data) objavljene zbirke dokumentov iz mandata te vlade, za katere ne veljajo posebne omejitve dostopnosti.

Nacionalni portal odprtih javnih podatkov – portal OPSI je bogatejši še za odprta vladna gradiva, ki jih je prispeval Generalni sekretariat vlade RS. Namreč od 8. 6. 2017 so na portalu OPSI v odprti obliki (open data) objavljene zbirke dokumentov iz mandata te vlade, za katere ne veljajo posebne omejitve dostopnosti.

 

 

Portal OPSI, ki ga je decembra lani vzpostavilo Ministrstvo za javno upravo, ponuja opisne informacije o glavnih evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo javni organi, poleg navedenega, pa omogoča enostavno in prosto uporabo tistih zbirk, ki jih organi objavijo na način odprtih podatkov (open data). Za odprte podatke, ki so objavljeni na portalu velja pravilo »odprte licence« (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira).

 

V času digitalizacije je postalo pomembno, ne le to, da se podatki s katerimi razpolagajo javne institucije posredujejo javnosti temveč tudi v kakšnih formatih se posredujejo. Priporočljivo je, da so v strojno-berljivi obliki in v odprtih formatih.

 

Vsebine, ki jih obravnava vlada, se nanašajo na vsa področja delovanja družbe. Zato je pomembno, da imajo vsi, ki so sodelovali v postopku nastajanja in sprejema vladnih gradiv, možnost preveriti, kako so ministrstva in drugi pristojni organi upoštevali njihove pripombe, pobude in predloge. Deloma so navedene vsebine že od leta 2003 objavljene na spletu, vendar v nestrukturirani obliki.

 

Skladno z usmeritvijo vlade k čim večji odprtosti podatkov so Generalnem sekretariatu vlade pripravili lastno informacijsko rešitev, ki omogoča enostavno pretvorbo zbirk v zapis XML in RDF. Aplikacija, razvita za ta namen ima širšo uporabno vrednost, saj ni vezana na strukturo določene zbirke. Uporabi se lahko tudi za pretvorbo, migracijo ali objavo drugih podatkovnih zbirk.

 

Na Ministrstvu za javno upravo pozdravljamo angažiranost Generalnega sekretariata vlade, saj smo prepričani, da je potrebno podatke javnega sektorja dati na voljo javnosti v kar največji meri, vedno, kadar zaradi varstva osebnih ali poslovnih interesov to ni sporno, tako za nepridobitni kot pridobitni namen.

 

Z objavo odprtih podatkov državljanom in podjetjem omogočamo bolj aktivno vključevanje v spremembe zakonodaje ter argumentirano javno razpravo. Z njihovo uporabo lahko tudi učinkovito pripomoremo k zmanjšanju korupcijskih tveganj, zato navedena aktivnost učinkovito zasleduje tudi cilje novega vladnega programa za krepitev integritete in transparentnosti 2017-2019, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden.

 

 

Vladna gradiva na portalu OPSI