Skoči na vsebino

NOVICA

7. 9. 2017

Na 4. mednarodni strokovni in znanstveni konferenci »Big Data Analysis in Data Mining« v Parizu uspešna predstavitev pilotnega projekta MJU

7. septembra 2017 je bil na 4. mednarodni strokovni in znanstveni konferenci »Big Data Analysis in Data Mining« v Parizu plenarno predstavljen prispevek z naslovom »Big data – Big challenge for public administration – Experiences of pilot project in Ministry of Public Administration of Republic Slovenia” v avtorstvu Dr. Karmen Kern Pipan, Mag. Jurij Bertok in Mag. Igor Kotnik.

Gre za mednarodno konferenco, kjer se predstavijo mednarodni vidnejši dosežki s področja vele podatkov - big data in podatkovne analitike.


Poslovna analitika in uporaba vele podatkov pripomore k vzpostavitvi ustreznih podlag za odločanje in izboljšanju učinkovitosti poslovanja vsake organizacije.

 

V slovenski javni upravi na področju upravljanja s podatki še niso dovolj izkoriščeni potenciali, ki jih ponuja digitalni način poslovanja za povečevanje učinkovitosti poslovanja in podporo uporabnikom. Zato se je vodstvo Ministrstva za javno upravo (MJU) odločilo pristopiti k pilotnemu projektu vele podatkov -big data s ciljem raziskati možnosti uporabe sodobnih tehnologij, ugotoviti nekatere možnosti za dvig učinkovitosti na področju razvoja kadrov in prenosa znanja o pomenu in načinih analiz vele podatkov.

 

V pilotnem projektu, ki je trajal od aprila 2016 do februarja 2017, so bili s pomočjo ekspertov pogodbenega partnerja EMC Dell na sedežu MJU obdelani anonimizirani podatki o kadrovskih in finančnih virih ter javnih naročilih v MJU za obdobje od januarja 2015 do avgusta 2016.

 

Internim podatkom sta bila dodana tudi zunanja vira za prikaz vremenskih pojavov ter geografske oddaljenosti zaposlenih.

 

Rezultati pilotnega projekta so dobra podlaga za nadaljnje razvojne korake na tem področju in so izjemno zanimivi iz več perspektiv, tako iz vidika prihrankov pri javnih naročilih, uporabe prostorov kot tudi iz vidika razvoja in upravljanja z zaposlenimi v povezavi z boljšo organizacijo dela ter zaščito in varstvom osebnih podatkov.

 

Več informacij o konferenci