Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPOROČILA ZA JAVNOST

Vlada o Strategiji razvoja javne uprave 2015 - 2020


Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 in tudi Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za javno upravo, da v sodelovanju z ostalimi pristojnimi...

Transparentnost financiranja političnih kampanj


Z namenom zagotovitve večje stopnje preglednosti financiranja volilne kampanje je bila v lanskem letu sprejeta novela zakona o volilni in referendumski kampanji. Na podlagi novega načina poročanja o financiranju volilnih...

Koprivnikar v Kijevu tudi o sodelovanju na področju reform javne uprave


Podpredsednik vlade in minister za javno upravo Boris Koprivnikar se danes v Kijevu udeležuje Konference v podporo Ukrajini, na kateri je več kot 50 visokih predstavnikov držav in mednarodnih institucij iz celega sveta. Namen...

Z realizacijo ukrepov do boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja - Realiziranih skoraj polovica ukrepov


Vlada RS se je seznanila s tretjim poročilom o realizaciji ukrepov Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti in nalaga ministrstvom in vladnim službam, da za ukrepe, ki imajo rok...

Javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek Predloga Zakona o javnem naročanju


Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek predloga Zakona o javnem naročanju ZJN-3, katerega pravno podlago predstavljata dve evropski direktivi (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2014/25/EU...

1. Mednarodni kongres javnega naročanja


V Portorožu danes in jutri poteka 1. Mednarodni kongres javnega naročanja, kjer Ministrstvo za javno upravo sodeluje pri pripravi in izvedbi kongresa. Kongres je prvič organiziran na način, da je privabil predvsem tuje udeležence,...

Začetek javne razprave o noveli Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-E)


Z današnjim dnem, v četrtek, 23. aprila 2015, se pričenja javna obravnava novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-E, katere namen je implementacija določb Direktive 2013/37/EU. Besedilo novele omenjenega zakona...