Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

 

 

 

 

Na področju dostopa do informacij javnega značaja opravlja Ministrstvo za javno upravo dvoje nalog. Ministrstvo za javno upravo je tako kot vsi organi javnega sektorja organ zavezanec za posredovanje informacij, s katerimi razpolaga. Hkrati je ministrstvo resorno pristojno za zakonodajo s področja dostopa do informacij javnega značaja.

 

 

 

Ministrstvo za javno upravo kot resorni organ za področje dostopa do informacij javnega značaja

 

Ministrstvo za javno upravo na podlagi 32. člena ZDIJZ opravlja spodbujevalne in razvojne naloge z namenom transparentnega in odprtega delovanja organov javnega sektorja. Nudi izobraževanja, pomoč in svetovanje prosilcem in organom o tem, kateri podatki javnega sektorja se lahko oziroma pod katerimi pogoji se lahko posredujejo javnosti ter glede obveznosti v zvezi s proaktivno objavo podatkov javnega sektorja na spletu oziroma v primeru medresorskega usklajevanja predlogov predpisov, ki vsebinsko opredeljujejo pravico javnosti dostopa

 

Več o področju transparentnosti, dostopa do informacij javnega značaja in ponovne uporabe podatkov javnega sektorja.

 

 

Ministrstvo za javno upravo kot organ zavezanec po ZDIJZ

 

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora ravnati skladno s postopkom, ki ga predvideva ZDIJZ. Prosilec mora v zahtevi opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti, ter določiti, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopija ali prepis). V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve, kar pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa.
 
Postopek z zahtevo vodi uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja. Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak naredi le uradni zaznamek. Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk.  
 
Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe. V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec.

 

Obrazec za dostop do informacij javnega značaja

Obrazec za ponovno uporabo informacij javnega značaja (zbirk podatkov)

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja