Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INŠPEKCIJSKI SVET

 

 

Predsednik IS : Rudi MEDVED

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8399

E: gp.mju(at)gov.si

 

Nazadnje osveženo, 6. 6. 2019

POSLANSTVO INŠPEKCIJSKEGA SVETA

 

Inšpekcijski svet je stalno medresorsko delovno telo za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje učinkovitosti različnih inšpekcij. Ustanovljen je bil na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru.

 

Inšpekcijski svet vodi minister, pristojen za upravo, ali oseba, ki jo minister pooblasti. Člani Inšpekcijskega sveta so glavni inšpektorji in predstojniki organov oziroma poslovodni organi oseb javnega prava, v katerih deluje inšpekcija, oziroma osebe, ki jih predstojnik oziroma poslovodni organ pooblasti.


Vprašanja, povezana z delom Inšpekcijskega sveta, so urejena v Poslovniku Inšpekcijskega sveta. Dne 20. 12. 2017 so člani Inšpekcijskega sveta na dopisni seji sprejeli čistopis spremenjenega in dopolnjenega poslovnika, h kateremu je Vlada RS dne 16. 1. 2018 s sklepom dala soglasje. S tem dnem je spremenjen in dopolnjen Poslovnik Inšpekcijskega sveta skupaj s Prilogo I začel veljati, prenehal pa je veljati Poslovnik Inšpekcijskega sveta z dne 28. 11. 2013.

 

DELOVNO PODROČJE

 

Inšpekcijski svet zaradi večje učinkovitosti delovanja:

 • načrtuje skupno izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora različnih inšpekcij in skrbi za hitro prenašanje informacij;
 • obravnava skupna strokovna in organizacijska vprašanja, povezana z delovanjem posameznih inšpekcij;
 • določa in spremlja kazalce uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij;
 • načrtuje in predlaga usposabljanje javnih uslužbencev v inšpekcijah, skladno s potrebami;
 • načrtuje standardizacijo opreme, evidenc in dostopov do baz podatkov, potrebnih za učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzora in vodenje prekrškovnih postopkov;
 • zagotavlja skupni informacijski sistem za vse inšpekcije, ki si medsebojno izmenjujejo podatke;
 • zagotavlja enotno razlago predpisov, ki se nanašajo na delo inšpekcij;
 • zagotavlja pravno pomoč v zahtevnih operativnih primerih;
 • obravnava predloge za spremembe oziroma  dopolnitve predpisov;
 • sodeluje pri reševanju vprašanj s področja pristojnosti;
 • obravnava poročila delovnih teles.

Inšpekcijski svet deluje preko sej in preko svojih delovnih teles. Seje vodi predsednik sveta ali oseba, ki jo predsednik pooblasti. Na seji inšpekcijskega sveta sodelujejo člani sveta in njihovi sodelavci. Predsednik inšpekcijskega sveta lahko samostojno ali na predlog članov sveta povabi na sestanek tudi druge udeležence, ki bi lahko pomembno prispevali k uspešnemu reševanju posameznih vprašanj dnevnega reda.

 

 

MOJA E-UPRAVA

 

Na portalu E-uprava je v zavihku "Država in družba" rubrika "Inšpekcijski postopki". S klikom se odpre seznam povezav, preko katerih je mogoče oddati prijave kršitev inšpekcijskim organom. Pri vsakem od inšpekcijskih organov je kratek opis njegovega delovnega področja. Na dnu seznama je tudi povezava za oddajo pobude ali predloga Inšpekcijskemu svetu. Reševanje prijav konkretnih kršitev ni v pristojnosti inšpekcijskega sveta, zato bodo tovrstne prijave posredovane pristojnim inšpekcijskim organom.