Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODBORI INŠPEKCIJSKEGA SVETA

 

 

V okviru Inšpekcijskega sveta so bili ustanovljeni odbori za izvajanje nalog Inšpekcijskega sveta, ki pripomorejo k večji učinkovitosti, strokovnosti in koordiniranosti izvajanja posameznih akcij oziroma reševanja problemov širše narave.

 

 

 Odbor         Vodja odbora     Člani
 Odbor za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

 

 mag. Roman Zupanec

 roman.zupanec(at)mors.si

 

- Breda Gruden, članica in namestnica vodje

- Sandra Petan Mikolavčič, članica

 Odbor za pravno področje  

 

 Andrej Žakelj

 andrej.zakelj(at)gov.si

 

- mag. Saša Dragar Milanovič, članica in namestnica vodje

- Polona Cankar, članica

- Jadranko Grlić, član

- Eva Cankar Farkaš, članica

 Odbor za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in

 kakovosti inšpekcijskih služb

 

 mag. Mitja Perko

 perko.mitja(at)gov.si

 

- mag. Jurij Komar, član in namestnik vodje

- mag. Janez Novak, član

 

 Odbor za informacijsko podporo

 

 Aleksander Golob

 aleksander.golob(at)gov.si

 

- Marjan Rosa, član in namestnik vodje

- Andreja Bizjak, članica

- mag. Romana Lah, članica

- Mojca Ferluga, članica

 

 

 

 

Naloge Odbora za informacijsko podporo:

 • priprava informacijske podpore za enotno vstopno točko portala inšpekcijskih služb,
 • izvedba intranetne povezave med posameznimi inšpekcijskimi službami in medsebojna povezljivost nekaterih baz podatkov,
 • načrtuje standardizacijo opreme, evidenc, dostopov do baz podatkov, ki jih inšpektorji potrebujejo za učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzora,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje:

 • obravnavanje predlogov s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
 • predlaga ustrezne oblike usposabljanja inšpektorjev, skladno s potrebami,
 • priprava gradiv s področja dela na področjih skupnega interesa inšpektorjev za obravnavo na inšpekcijskem svetu,
 • organizacija strokovnih posvetov z administrativno podporo Upravne akademije Ministrstva za javno upravo,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcijskih služb:

 • priprava predloga stalnih meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • spremljanje izvajanja meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • priprava četrtletnih poročil za obravnavo na seji inšpekcijskega sveta o statističnih učinkih in kakovosti dela inšpekcij,
 • druge naloge po naročilih inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za pravno področje:

 • obravnava pravnih vprašanj, naslovljenih na inšpekcijski svet,
 • zbiranje pripomb in sugestij za pripravo sprememb krovnih predpisov s področja delovanja inšpekcij,
 • pomaga pri reševanju vprašanj pristojnosti,
 • nudenje pravne pomoči v zapletenih operativnih primerih,
 • nudenje enotne razlage določb predpisov, ki se v praksi različno razlagajo,
 • opredeljevanje do predlogov zakonodaje, predvsem v primerih, ko se bo ta nanašala na delovna področja več inšpekcij,
 • druge naloge po naročilu inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.