Skoči na vsebino

ODBORI INŠPEKCIJSKEGA SVETA

 

 

V okviru Inšpekcijskega sveta so bili ustanovljeni odbori za izvajanje nalog Inšpekcijskega sveta, ki pripomorejo k večji učinkovitosti, strokovnosti in koordiniranosti izvajanja posameznih akcij oziroma reševanja problemov širše narave.

 

 

 Odbor         Vodja odbora     Člani
 Odbor za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

 

 mag. Roman Zupanec

 roman.zupanec(at)mors.si

 

- Breda Gruden, članica in namestnica vodje

- Sandra Petan Mikolavčič, članica

 Odbor za pravno področje  

 

 Andrej Žakelj

 andrej.zakelj(at)gov.si

 

- mag. Saša Dragar Milanovič, članica in namestnica vodje

- Polona Cankar, članica

- Jadranko Grlić, član

- Eva Cankar Farkaš, članica

 Odbor za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in

 kakovosti inšpekcijskih služb

 

 mag. Mitja Perko

 perko.mitja(at)gov.si

 

- mag. Jurij Komar, član in namestnik vodje

- mag. Janez Novak, član

 

 Odbor za informacijsko podporo

 

 Aleksander Golob

 aleksander.golob(at)gov.si

 

- Marjan Rosa, član in namestnik vodje

- Andreja Bizjak, članica

- mag. Romana Lah, članica

- Mojca Ferluga, članica

 

 

 

 

Naloge Odbora za informacijsko podporo:

 • priprava informacijske podpore za enotno vstopno točko portala inšpekcijskih služb,
 • izvedba intranetne povezave med posameznimi inšpekcijskimi službami in medsebojna povezljivost nekaterih baz podatkov,
 • načrtuje standardizacijo opreme, evidenc, dostopov do baz podatkov, ki jih inšpektorji potrebujejo za učinkovitejše opravljanje inšpekcijskega nadzora,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje:

 • obravnavanje predlogov s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
 • predlaga ustrezne oblike usposabljanja inšpektorjev, skladno s potrebami,
 • priprava gradiv s področja dela na področjih skupnega interesa inšpektorjev za obravnavo na inšpekcijskem svetu,
 • organizacija strokovnih posvetov z administrativno podporo Upravne akademije Ministrstva za javno upravo,
 • druge naloge po odločitvi inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za merjenje uspešnosti, učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcijskih služb:

 • priprava predloga stalnih meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • spremljanje izvajanja meril in kriterijev za ugotavljanje uspešnosti delovanja inšpekcijskih služb ter ugotavljanja učinkovitosti in kakovosti dela inšpekcij,
 • priprava četrtletnih poročil za obravnavo na seji inšpekcijskega sveta o statističnih učinkih in kakovosti dela inšpekcij,
 • druge naloge po naročilih inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.

Naloge Odbora za pravno področje:

 • obravnava pravnih vprašanj, naslovljenih na inšpekcijski svet,
 • zbiranje pripomb in sugestij za pripravo sprememb krovnih predpisov s področja delovanja inšpekcij,
 • pomaga pri reševanju vprašanj pristojnosti,
 • nudenje pravne pomoči v zapletenih operativnih primerih,
 • nudenje enotne razlage določb predpisov, ki se v praksi različno razlagajo,
 • opredeljevanje do predlogov zakonodaje, predvsem v primerih, ko se bo ta nanašala na delovna področja več inšpekcij,
 • druge naloge po naročilu inšpekcijskega sveta ali predsednika inšpekcijskega sveta.