Skoči na vsebino

REGIJSKA KOORDINACIJA INŠPEKTORJEV

Nazadnje osveženo  29. 11. 2018

 

Za koordinacijo dela inšpekcij na regionalni ravni so bile na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru ustanovljene regijske koordinacije inšpektorjev. Člani regijskih koordinacij inšpektorjev so vodje območnih enot inšpekcij, predsednik posamezne regijske koordinacije inšpektorjev pa je vodja območne enote ene od inšpekcij.

 

 

 

Predsedniki RKI - regijskih koordinacij inšpektorjev 

 

 

 

RKI

Predsednik

Kontakt

Mandat traja do

1. Celje

Aleksander Bukanovsky

aleksander.bukanovsky(at)gov.si

20. 2. 2020

2. Koper

Katarina Majdič

katarina.majdic(at)gov.si

17. 10. 2019

3. Kranj

Suzana Mašat

suzana.masat@gov.si

16. 1. 2019

4. Ljubljana

Mirana Omerzu

mirana.omerzu@gov.si

1.12.2020

5. Maribor

Jaroslav Kamnik

jaroslav.kamnik(at)gov.si

23. 5. 2020

6. Murska Sobota

Darja Koren

darja.koren@gov.si

4. 9. 2019

7. Nova Gorica

Nataša Pajntar

natasa.pajntar(at)gov.si

26. 9. 2020

8. Novo mesto

Borut Tavčar

borut.tavcar(at)gov.si

4. 9. 2019