Skoči na vsebino

LETNA POROČILA IJS

 

 

                                                                                                                                        Nazadnje osveženo 2. 4. 2019

 

Inšpektorat za javni sektor vsako leto pripravi poročilo o svojem delu, v katerem predstavi bistvene podatke o svojem delovanju v preteklem letu. Pred ustanovitvijo inšpektorata so bila letna poročila oblikovana za vsako inšpekcija posebej - samostojno. Od leta 2012 naprej, pa se letna poročila oblikujejo kot en dokument.

 

 

Letna poročila o delu Inšpektorata za javni sektor (za obdobje od leta 2012 dalje):

 

 

Letna poročila inšpekcij za obdobje od leta 2007 do vključno leta 2011:

 

Upravna inšpekcija:

 

Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev: