Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POBUDE ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR IN UVEDBA NADZORA

 

 

                                                                                                                                                               Nazadnje osveženo 1. 6. 2017 

 

Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko poda vsakdo (prijavitelj), ki meni, da je pri izvajanju predpisov iz pristojnosti inšpektorata prišlo do nepravilnosti. Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

 

Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko posredujete:

 

Pobuda za inšpekcijski nadzor ne pomeni formalne zahteve za uvedbo inšpekcijskega postopka, ampak je le podlaga za morebitno odločitev organa, da uvede postopek. Postopek se torej uvede le po uradni dolžnosti. Pri odločitvi, ali bo nadzor uveden, je odločilna presoja inšpektorja na podlagi okoliščin primera oziroma vsebine pobude. Inšpektor pobudnika obvesti, ali bo uveden nadzor.

 

Ker nadzor, ki ga izvajata obe inšpekciji ni upravni postopek, ampak pomeni obliko notranjega nadzora nad poslovanjem inšpekcijskih zavezancev, prijavitelj v tem postopku posledično ne more imeti položaja stranke. Ima pa pravico, da ga o ugotovitvah inšpekcijskega nadzora inšpektor  obvesti, če  to v pobudi zahteva.

 

OPOZORILO Upravne inšpekcije:
Pri nadzoru nad izvajanjem predpisov, ki urejajo upravne postopke, inšpektorji presojajo pravilnost in zakonitost vodenja postopka, niso pa pristojni za presojo pravilnosti vsebinskih odločitev organov na podlagi materialnih predpisov.
Vse morebitne pobudnike nadzorov zato opozarjamo, da lahko v primerih, ko se z odločitvami organa ne strinjajo, postopek pa pred organom še ni (bil) zaključen, vsebinsko izpodbijajo odločitev organa le tako, da pravočasno izkoristijo vsa pravna sredstva, ki jih omogočajo predpisi (npr. pritožbo zoper odločbo ali predlog za obnovo postopka).

 

 

OPOZORILO Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev:
Morebitne pobudnike opozarjamo, da Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev za presojo nekaterih pogosto prijavljenih nepravilnosti ni pristojna in sicer: