Skoči na vsebino

POMOČ ZAVEZANCEM

 

 

                                                                                                                                                                 Nazadnje osveženo 1. 6. 2017

 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti v inšpekcijskem nadzoru pri inšpekcijskem zavezancu (uporabniku proračuna) pri določitvi in izplačilu plače ter odrejenih ukrepov v zvezi s tem (v smislu določil 3.a člena ZSPJS), je Inšpektorat za javni sektor pripravil nekaj vzorcev aktov, ki jih mora predstojnik/odgovorna oseba uporabnika proračuna izdati javnemu uslužbencu (pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z določitvijo in izplačilom plače). Na tej strani pa so dosegljive tudi datoteke v zvezi z pripravo podatkov o plačah za potrebe nadzora.

 

 

Sklep o izplačilu premalo izplačanih zneskov plač in dogovor o vračilu preveč izplačanih zneskov plač

 

 

Priprava podatkov za potrebe nadzora plač v javnem sektorju

 

 

Priprava podatkov o zaposlenih za izdelavo vzorca za inšpekcijski nadzor