Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEMATSKA POROČILA

 

 

                                                                                                                                                                             Nazadnje osveženo 11. 2. 2019

 

Tematska poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Gre za nadzore, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi letnih načrtov dela inšpektorata  ali pa na osnovi prejetih pobud, vendar pri večjem številu inšpekcijskih zavezancev. Namen objave tematskih poročil je preventiven: z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

 

Tematskim poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

 

 

INŠPEKCIJSKI NADZORI, KJER STA NADZOR OPRAVILI OBE INŠPEKCIJI: 

 

POROČILO o nadzorih s področja dvojezičnosti

 

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora

0611-349/2015

0610-328/2015

6.1.2016

30.12.2015

ZRSZ OE Murska Sobota

0611-351/2015

0610-330/2015

13.11.2015

30.11.2015

ZRSZ OE Koper

0611-352/2015

0610-335/2015

8.12.2015

1.12.2015

Občina Šalovci

0611-353/2015

0610-326/2015

4.1.2016

11.1.2016

FURS OE Murska Sobota

0611-355/2015

0610-10/2015

9.11.2015

28.1.2016

UE Lendava

0611-357/2015

0610-327/2015

23.12.2015

28.12.2015

CSD Murska Sobota

0611-358/2015

0610-331/2015

18.12.2015

1.12.2015

Mestna občina Koper

0611-364/2015

0610-333/2015

6.1.2016

30.12.2015

CSD Izola

0611-367/2015

0610-334/2015

21.12.2015

26.1.2016

UE Izola

0611-370/2015

0610-332/2015

4.1.2016

28.12.2015

FURS OE Koper

 

 

 

INŠPEKCIJSKI NADZORI, KJER JE NADZOR OPRAVILA UPRAVNA INŠPEKCIJA:

 

POROČILO o izvedenem sistemskem nadzoru izvajanja Zakona o tujcih na Upravnih enotah in Zavodu RS za zaposlovanje:

 

Zapisnik št.Organ nazdzora
0610-22/2018UE Slovenska Bistrica
0610-23/2018UE Celje
0610-24/2018UE Piran
0610-25/2018UE Ljubljana
0610-308/2018ZRSZ

 

POROČILO o nadzorih s področja vodenja upravnih postopkov in upravno poslovanje v javnih zavodih s področja socialnega zavarovanja:

 

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora
0610-92-2017-1922.11.2017ZZZS
0610-93-2017-1324.10.2017ZRSZ
0610-94-2017-152.10.2017ZPIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO o nadzorih s področja vodenja upravnih postopkov in upravno poslovanje v IRSOP:

 

Zapisnik št.Datum
0610-457/2017-6627.3.2018
0610-405/2016-1220.12.2017
0610-320/2016-30

31.5.2017

0610-381/2013-2010.5.2017  
0610-401/2015-1831.5.2016
0610-381/2015-831.5.2016

 

POROČILO o nadzorih s področja vodenja upravnih postopkov in upravno poslovanje v Samoupravnih lokalnih skupnostih na podlagi določb ZGos

 

Zapisnik št.Datum
0610-228/2014-104.4.2017
0610-268/2015-99.2.2017
0610-270/2018-724.2.2017
0610-374/2015-1521.2.2017

 

POROČILO o nadzorih s področja vodenja  upravnih postopkov in upravnega poslovanja v centrih za socialno delo

 

Zapisnik št.  DatumOrgan nadzora
0610-313-20157.10.2016CSD Ljubljana Bežigrad
0610-80/201627.10.2016CSD Slovenske Konjice
0610-143/201615.12.2016CSD Piran

 

POROČILO o nadzorih s področja vodenja upravnih postopkov in upravnega poslovanja v javnih agencijah

 

Zapisnik št.  DatumOrgan nadzora
0610-426/20169.2.2017AKOS
0610-423/20163.2.2017Javna agencija za civilno letalstvo
0610-472/201624.2.2017Javna agencija za varstvo prometa

 

 

INŠPEKCIJSKI NADZORI, KJER JE NADZOR OPRAVILA INŠPEKCIJA ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV:

 

POROČILO o nadzorih s področja izplačil dodatkov za stalno pripravljenost:

 

1. FAKULTETE

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora

0611-97/2015

0100-510/2015/5

24.6.2015

3.12.2015

Filozofska fakulteta

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-100/2015

0100-511/2015/4

24.6.2015

3.12.2015

Fakulteta za šport

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-101/2015

0100-505/2015/4

24.6.2015

3.12.2015

Fakulteta za socialno delo

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-102/2015

0100-506/2015/10

24.6.2015

26.11.2015

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-103/2015

0100-509/2015/4

24.6.2015

3.12.2015

Fakulteta za matematiko in fiziko

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-104/2015

0100-508/2015/4

24.6.2015

3.12.2015

Fakulteta za elektrotehniko

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-105/2015

100-834/2015/4

1.7.2015

3.12.2015

Fakulteta za družbene vede

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-106/2015

0100-518/2015/4

3.7.2015

3.12.2015

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-107/2015

100-824/2015/4

1.7.2015

3.12.2015

Ekonomska fakulteta

Odgovor MJU na ugovor na zapisnik

0611-108/201525.9.2015Medicinska fakulteta
0611-109/20151.7.2015Veterinarska fakulteta

 

2. JAVNI GASILSKI ZAVODI

Zapisnik št.  DatumOrgan nadzora0610-426/2016

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora

0611-95-2016

0100-698/2017-3

15.9.2018

27.8.2018

JZ PGE Krško

Odgovor MJU na ugovor JZ PGE Krško

0611-96-201616.8.2018JZ PGE Celje

 

3. CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora
0611-25/201711.5.2017CSD Krško
0611-26/201714.6.2017CSD Cerknica
0611-27/201714.6.2017CSD Postojna

    

POROČILO o nadzorih s področja izplačil za povečan obseg dela

 

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora
0611-149/201517.11.2015Zdravstveni dom Ljubljana
0611-152/20159.10.2015Univerza v Mariboru
0611-153/201519.11.2015Onkološki inštitut Ljubljana
0611-155/201515.10.2015Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

 

POROČILO o nadzorih s področja izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora
0611-6/201517.3.2015Zdravstveni dom Novo Mesto
0611-22/20159.3.2015Gorenjske lekarne
0611-110/20154.5.2015Javni zdravstveni zavod Mariborske Lekarne
0611-127/20154.6.2015Javni zavod Lekarna Ljubljana

 

POROČILO o nadzorih s področja sistemiziranja delovnih mest

 

POROČILO o nadzorih s področja izplačil za delo v času dežurstev v zdravstvu

 

Zapisnik št.DatumOrgan nadzora

0611-14/2014/22

0103-594/2014

23.9.2014

28.12.2015

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

0611-15/2014/33

0103-595/2014/5

29.9.2014

24.11.2014

Splošna bolnišnica Jesenice
0611-17/2014/3015.5.2014Zdravstveni dom Gornja Radgona
0611-18/2014/1515.9.2014Zdravstveni dom Metlika
0611-19/2014/2212.5.2014Zdravstveni dom Ptuj

0611-20/2014/22

0100-19/2015

26.1.2015

16.7.2015

Osnovno zdravstvo Gorenjske
0611-69/2014/4218.12.2015Zdravstveni dom Ormož