Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Organigram Ministrstva za javno uprav 

KABINET MINISTRA    

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 8399

E: gp.mju(at)gov.si

     

 

Vodja kabineta: Uršula Majcen

T: 01 478 8372

E: gp.mju(at)gov.si

 

 

 

DIREKTORATI

 

Direktorat za javni sektor

Generalni direktor: Peter POGAČAR

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 16 50

E: gp.mju(at)gov.si

 

 

Direktorat za informatiko

Generalni direktor: mag. Mihael KRIŠELJ

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 86 51

E: gp.mju(at)gov.si

     

 

Direktorat za informacijsko družbo

V. d. generalnega direktorja: dr. Uroš SVETE

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Lokacija: Kotnikova 38, Ljubljana

T: 01 478 47 78
E: gp.mju(at)gov.si

     

 

Direktorat za stvarno premoženje

Generalni direktor: Uroš KOROŠEC

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 18 01

E: gp.mju(at)gov.si

     

 

Direktorat za javno naročanje

Generalni direktor: Sašo MATAS

Naslov: Tržaška cesta 19A, 1000 Ljubljana

T: 01 478 18 80

E: gp.mju(at)gov.si

 

 

     

URAD IN SLUŽBE

 

Urad za razvoj

Direktorica urada: Jelena TABAKOVIĆ

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 97

E: gp.mju(at)gov.si

 

 

Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem

Vodja službe: mag. Mateja PREŠERN

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 38

E: gp.mju(at)gov.si

 

 

Služba za lokalno samoupravo

Vodja službe: dr. Roman LAVTAR

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 85 41

E: gp.mju(at)gov.si

 

 

Služba za upravne enote

Vodja službe: mag. Darja DRNOVŠEK

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 18 38

E: gp.mju(at)gov.si

     

 

Služba za nevladne organizacije

Vodja službe: Erika LENČIČ STOJANOVIČ
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 94

E: gp.mju(at)gov.si

   

 

Služba za notranjo revizijo

Vodja službe: mag.Mateja IPAVIC MODIC

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 89

E: gp.mju(at)gov.si

     

 

Služba za mednarodno sodelovanje in odnose z javnostmi

Vodja službe: dr. Breda MULEC

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 8385

E: sms.mju@gov.si

     

 

Sekretariat

Generalna sekretarka: Nataša TRČEK

Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 44

E: gp.mju(at)gov.si

 

 

ORGAN V SESTAVI      
 

Inšpektorat za javni sektor

Glavna inšpektorica: Lidija APOHAL VUČKOVIĆ
Naslov: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
F: 01 478 83 31
E: gp.ijs(at)gov.si